• Novinky a archív

   • Najnovšie

    Novinky

     • Bezpríznakovosť a nové opatrenia

     • 28. 11. 2021
     • Vážení rodičia žiakov ZŠ.

      Dňa 29. 11. 2021 (ZAJTRA) je nevyhnutné pre vaše dieťa

      čestné prehlásenie o bezpríznakovosti

      Toto prehlásenie je možné zaslať cez edupage, prípadne vytlačiť a vypísať (nájdete v prílohe).

      Žiak musí toto prehlásenie zajtra predložiť.

       

      Zároveň Vás prosíme, aby ste Vaše dieťa upozornili, že je povinné mať preryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania i cez prestávky. 

      Ďakujeme

    • KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?
     • KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?

     • 25. 11. 2021
     • Naša škola sa tento rok opäť zapojila do akcie: KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok? Potešme aj my našich starkých drobnosťou darovanou zo srdca, ktorú môžete odovzdať najneskôr do 1.12.2021

     • Zatvárame 9.A

     • 23. 11. 2021
     • Pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame triedu 9.A 

      Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoj telefón. Budeme Vás kontaktovať. 

       

       

     • Zatvárame 5.A

     • 23. 11. 2021
     • Pre výskyt ochorenia Covid - 19 a po dohode s RÚVZ zatváreme triedu 5.A

      Karanténa 7 dní - do 29. 11. 2021

      Karanténa 10 dní - do 2. 12. 2021

      Opätovné otvorenie triedy budeme oznamovať rodičom žiakov 5.A.

      Od zajtra žiaci prechádzajú na dištančné učenie.

     • Riaditeľské voľno 26. 11. 2021

     • 22. 11. 2021
     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Dňa 26. 11. 2021 (piatok) bude udelené žiakom ZŠ riaditeľské voľno. Dôvodom je účasť učiteľov na vzdelávacom programe Kolumbus, ktorý bude trvať dňa 26. 11. a  27. 11. 2021. 

      Za porozumenie ďakujeme.

     • Zatvárame 8.A

     • 21. 11. 2021
     • Pre výskyt ochorenia covid - 19, a po konzultáci s RÚVZ zatvárame triedu 8.A. Dĺžku karantény, obnovenie prezenčného vyučovania a ďalšie informácie upresníme.

     • Zatvárame triedu 2. - ZŠ

     • 21. 11. 2021
     • Pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame druhákov od zajtra 22. 11. 2021

      Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie. Prosíme rodičov, aby sledevali svoj mail. Bude s nimi komunikovať triedna učiteľka.

     • Zatvárame 5.B / nezatvárame

     • 21. 11. 2021
     • Po upresnení informácií z RÚVZ trieda 5.B pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

       

      Pre výskyt ochorenia Covid - 19 v triede 5.B zatvárame od zajtra 22. 11. 2021.

      Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali edupage a svoje telefóny. Ozve sa im triedna učiteľka.

      Žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,  sa môžu vyučovať prezenčne

      Žiaci, ktorí nemajú výnimku z karatnény, ostávajú na dištančnom vyučovaní. 

   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie