• Novinky a archív

      • Predvianočný čas medzi učiteľmi...

      • Obdobie adventu je v škole vždy výnimočné. Inak tomu nie je ani v našom pedagogickom zbore. S plnou vážnosťou sme sa pripravovali na príchod Vianoc. Pani učiteľky varili vianočný punč, piekli koláčiky pre našich hrdinov-zdravotníkov. Páni učitelia sa postarali o zábavu v športe. S vianočným punčom a skvelou vianočnou hudbou sme navštívili aj pani učiteľky v škôlke, kde sme im spoločne zaspievali vianočné pesničky, ponúkli sme ich s vianočným punčom... Bolo nám úžasne... 

     • Práca našich deviatakov - rok sv. Jozefa
      • Práca našich deviatakov - rok sv. Jozefa

      • Trpezlivosť a húževnatosť sú dôležité vlastnosti pri akejkoľvek práci... Berme si príklad od našich deviatakov ako pri práci sv. Jozefa, i pokus o sochu počínali...

      • Odovzdávanie ❤️

      • Nahliadnite na to šťastie a radosť na tvári, pri odovzdávaní srdiečok ❤️, ktoré pripravili naše detičky zo ŠKD pre našich dôchodcov.

     • Matematická súťaž - Pytagoriáda
      • Matematická súťaž - Pytagoriáda

      • V dňoch 8.a 9. decembra si žiaci našej školy preverili svoju šikovnosť a um v predmetovej matematickej súťaži Pytagoriáda. Súťažilo sa v šiestich kategóriách podľa ročníkov. Tretiaci a štvrtáci sa pasovali s úlohami písomnou formou vo svojich triedach v škole. Piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci to mali náročnejšie, pretože úlohy riešili online formou z domu. Do súťaže sa zapojilo celkovo 108 žiakov školy, z toho bolo v závere 38 úspešných riešiteľov, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole. Všetkým zúčastneným riešiteľom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a úspešným riešiteľom držíme palce v okresnom kole.

     • Podarí sa nám získať viac hlasov?
      • Podarí sa nám získať viac hlasov?

      • Ak áno, vytvoríme moderné a príjemné prostredie, kde bude mať mentor možnosť tráviť čas so žiakom alebo skupinkou žiakov, ktorí budú mať rozvojové stretnutia. Cieľom stretnutí bude hľadanie odpovedí na ich otázky. Formou mentoringu a koučingu by sme chceli zachytiť rizikové skupinky žiakov. Miestnosť by mala mať príjemné sedenie, kreatívnu stenu a kútik na knihy.

       PS: Kežmarok - je najbližia pobočka banky - RAIFFEISEN, preto pri hlasovaní sa nemusíte obávať, že hlasujete za niečo iné. Názov nášho projektu je - - - Efektne a efektívne k žiakovi

       ĎAKUJEME! (: 

       Hlasovať môžu len dospeláci. Hlasujte cez link, ktorý je pod týmto oznamom.

        

     • VYHODNOTENIE - iBobor
      • VYHODNOTENIE - iBobor

      • Dnes sme vyhodnotili úspešných riešiteľov z 1.stupňa Online informatickej súťaže iBobor.
       Žiaci si prevzali diplom a vecnú cenu. Odmenení žiaci :
       3.A trieda Škvárová Jela, Terkanič Michal, Žid Tomáš
       3.B trieda Dubjel Tadeáš, Fuchs Jakub, Podolínska Ester
       Výhercom blahoželáme.

      • Dnes bolo na našej škole veselo... ŠTEDRÝ SV. MIKULÁŠ

      • Ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas, v ktorom nesmie chýbať tá najvzácnejšia návšteva. Plní očakávania sme čakali na príchod sv. Mikuláša. Tento rok zavítal sv. Mikuláš aj k našim detičkám do materskej školy, ako aj na 1. a 2. stupeň a odovzdal im svoje mikulášske prekvapenia. Tie však deti nedostali len tak (: Mikulášske balíčky boli odmenou za peknú básničku či pesničku, ale tiež za dobré skutky či vynaloženú námahu počas uplynulého roka. Na rozžiarené očká detí tak skoro veru sv. Mikuláš nezabudne.

     • Olympiáda z nemeckého jazyka
      • Olympiáda z nemeckého jazyka

      • Existuje veľmi pekné príslovie: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

       Dňa 26. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo online nemeckej olympiády prostredníctvom Edupage. Žiaci sa otestovali v gramatickom teste, v čítaní a počúvaní s porozumením.

       Na školskom kole olympiády v nemeckom jazyku našu školu reprezentovali v kategórii 1B: Juraj Matfiak (9.B trieda), Kristínka Matfiaková (9.B trieda). Za triedu 9.A – Natália Cenigová, Emma Faltičková, Juliana Haničáková, Dominik Klimko, Frederik Špes, Margaréta Haničaková, Ella Lompartová.

       Najúspešnejšími riešiteľkami sa stali: Natália CenigováElla Lompartová! 

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za peknú reprezentáciu a postupujúcim držíme palce v okresom kole!

      • Žiaci druhého stupňa, POZOR.

      • Program pre žiakov na zajtra 3. 12. 2021. 

       1. hodina  Podľa bežného rozvrhu

       2. hodina  Podľa bežného rozvrhu

       3. hodina Triednická hodina

       4. hodina Triednická hodina

       5. hodina Triednická hodina

       Tešíme sa na Vás.

     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
      • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

      • Dňa 24. 11. 2021  sa uskutočnilo školské kolo online geografickej olympiády prostredníctvom Edupage.

       Súťaž mladých geografov a geografiek zaujala veľké množstvo detí našej školy, zapojilo sa ich 25, z toho bolo 23 úspešných riešiteľov.

       Najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Natália Cenigová s počtom bodov 95 zo 100.

       Všetkým pekne ĎAKUJEME za účasť a postupujúcim držíme palce v okresom kole.