• Novinky a archív

     • Olympijský odznak všestrannosti
      • Olympijský odznak všestrannosti

       Olympijský odznak všestrannosti je projekt Slovenského olympijského a športového výboru(SOŠV) .

       Cieľom projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky
       pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie.

       Súťaž prebiehala v období od 11.10 -20.12.2021 na našej škole. Zúčastnili sa jej žiaci 6.A a 6.B triedy.

       Súťaž bola dobrovoľná . Žiaci súťažili v 6. disciplínach, ktoré absolvovali v škole počas vyučovania.

       Súťažili v týchto disciplínach:

       Skok do diaľky z miesta znožmo
       ▪ Ľah – sed za 30s
       ▪ Vytrvalostný člnkový beh
       ▪ Hod 2 kg plnou loptou (medicinbalom) vpred
       ▪ Výdrž v zhybe nadhmatom
       ▪ Člnkový beh 10x5m

       Každému výkonu žiaka v každej z vyššie uvedených disciplín projektu sa pridelili body, za ktoré bol
       každý žiak ohodnotený certifikátom a olympijským odznakom všestrannosti.

       Vyhodnotenie výsledkov projektu škola dostala od SOŠV 24.3.2022.

       Niektorí žiaci získali strieborný odznak a niektorí získali bronzový olympijsky odznak všestrannosti.

       Žiakom k ich výkonom gratulujeme!

     • Krajské kolo v cezpoľnom behu
      • Krajské kolo v cezpoľnom behu

       Dňa 22.3.2022 za krásneho slnečného počasia sa v areáli základnej
       školy Komenského 6 organizovala krajská súťaž v cezpoľnom behu
       žiakov základných a stredných škôl.
       Po dvojročnej športovej prestávke sa súťaže zúčastnilo iba osem škôl
       z celého kraja.
       Našu školu reprezentoval žiak 9.ročníka Philip Yanick Kroták.
       Philip dobehol do cieľa na peknom 13.mieste. Ďakujeme mu za dobrú
       reprezentáciu školy v tejto náročnej disciplíne a prajeme veľa ďalších
       športových úspechov.

     • VŠETKOVEDKO
      • VŠETKOVEDKO

       Do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO sa zapojili dňa: 30.11.2021 aj naši žiaci z I. stupňa. Súťaž bola pre žiakov zaujímavá, mohli si overiť svoje vedomosti vo viacerých predmetoch a precvičili si čítanie s porozumením. Úspešne sa zapojili a získali titul : Všetkovedkov učeň: Katka Orlovská (2.ročník), Jelka Škvárová, Miško Korsch, Miško Terkanič, Timon Marťák, Marko Kundľa, Mário Kundľa, Tomáš Žid (3.A ), Sofia Židová, Martin Suchý (4.A) a za perfektné umiestnenie v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími -titul: Všetkovedko získal Mirko Akuratný (3.A) Svojimi odpoveďami sa zaradil medzi 30% najmúdrejších žiakov. Súťažiacim blahoželáme

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo 21.03.2022
      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo 21.03.2022

       Ó, mojej matky reč je krásota,
       je milota, je rozkoš, láska svätá...“

       (Pavol Országh Hviezdoslav)

       Nielen v duchu týchto slov velikána slovenskej literatúry Pavla Országha Hviezdoslava sa niesla tohtoročná súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín, ale najmä v príjemnej atmosfére a skutočnom zápale recitátorov, ktorí sa v hojnom počte na nej zúčastnili.

       Výber tých najlepších veru nebol prechádzkou ružovou záhradou. Napokon sa porota v zložení: p. uč. A. Repková, A. Fedoreková, I. Murdzová a p. vych. A. Sukeníková rozhodla z množstva kvalitných recitačných výkonov oceniť v jednotlivých kategóriách týchto žiakov:

        

       1. kateg. – poézia: 1. miesto: Dominik Senko (3.A)

                                        2. miesto: Veronika Balážová (4.A)

                                        3. miesto: Nikolas Vislocký (2. roč.)

       Čestné uznanie za výborný prednes: Lívia Fedoreková (2. roč.)

                                                                                    Jela Škvárová (3.A)

        

       1. kateg. – próza:  1. miesto: Michal Terkanič (3.A)

                                        2. miesto: Sofia Budziňáková (4.B)

                                        3. miesto: Gregor Murcko (2. roč.)

       Čestné uznanie za výborný prednes: Dominika Sikorjaková (3.B)

        

       2. kateg. – poézia: 1. miesto: Viktória Živčáková (6.A)

                                        2. miesto: Rebeka Špesová (5.A)

                                        3. miesto: Adam Jozefík (6.A)

       Čestné uznanie za výborný prednes: Johana Holotňáková (5.A)

        

       2. kateg. – próza:  1. miesto: Anežka Ščurková (5.A)

                                        2. miesto: Adrián Repka (6.A)

                                        3. miesto: Nina Repková (6.A)

       Čestné uznanie za výborný prednes: Lenka Dubjelová (5.A)

        

       3. kateg. – poézia: 1. miesto: Anastázia Šimková (8.B)

                                        2. miesto: Ján Jaroš (8.A)

                                        3. miesto: Alexandra Feltovičová (8.B)

       Čestné uznanie za výborný prednes: Simona Urdová (7.A)

        

        

        

       3. kateg. – próza:  1. miesto: Timea Heržáková (7.B)

                                        2. miesto: Petra Kovalčíková (8.A)

                                        3. miesto: Laura Jozefíková (8.A)

       Čestné uznanie za výborný prednes: Kristína Dubjelová (7.B)

        

       Všetkým recitátorom srdečne ďakujeme za snahu, odvahu i krásny zážitok

        a oceneným blahoželáme!

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      • Cezpoľný beh

       Dňa 15.3.2022 sa pri základnej škole Komenského konali okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl. Na súťaži štartovalo trojčlenné družstvo chlapcov: Adam Dolný z 8.A triedy, Alexander Čonka z 9.A triedy a Philip Yanick Kroták z 9.B triedy.

       Naši chlapci spoločne vybojovali veľmi dobré 3.miesto. Výborne sa darilo nášmu družstvu žiačok, ktoré si v silnej konkurencii, ako je gymnázium, obchodná akadémia vybojovali krásne 2.miesto.

       Z dvadsiatich žiačok na 4. mieste skončila Rebeka Špesová z 5.A triedy, zo 6.B triedy na 10. mieste skončila Valentyna-Nikol Brezhynská a na 11.mieste skončila Leonia Petrusová zo 7.B triedy.

       Najlepšie sa darilo Philipovi Yanick Krotákovi, ktorý dobehol  do cieľa ako prvý a vybojoval si tak postup na majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutoční už tento utorok na tom istom mieste. Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Držte palce Philipovi v utorok!

       Ďakujeme!!! Kolektív telocvikárov.

       Fotografie si pozrite TU

      • Keď história ožíva...

       Siedmaci na hodine dejepisu zahodili ostych a na časovej priamke sa posunuli späť do obdobia humanizmurenesancie. Jedinečným spôsobom si osvojili mená, ale aj gestá, hlasy, pózy a šarm  osobností z tohto obdobia. Bolo inšpirujúce počúvať, objavovať a poznávať samotného Leonarda da Vinciho, Williama Shakespeara, Erasma Roterdamského, Michelangela, Mikuláša Kopernika, Galilea Galilei, Francesca Petrarcu a mnohých ďalších.   

     • Ponožková výzva - Byť odlišný je normálne...
      • Ponožková výzva - Byť odlišný je normálne...

       #PonožkovaVyzva sa koná každoročne 21. marca a spája sa so svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

       Prečo ponožky?

       Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu preto,

       lebo chromozóm má tvar ponožky.

       Dátum 21. 3. je taktiež symbolický, pretože ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Namiesto dvoch ich majú až tri. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu.

        

       Do tejto výzvy sme sa zapojili aj my :-)

     • Miss bábika 2022
      • Miss bábika 2022

       Dnes, 17. marca, v príjemné slnečné dopoludnie naše žiačky (Sarah Pendráková 1.A; Noemi Opinová 2. ročník), na okresnom kole preukázali, ako nežne a láskavo sa vedia postarať o svoje bábiky. :-)

      • Netradičná hodina výtvarnej výchovy.

       Výstava obrazov regionálnych výtvarníkov sa konala v galérii provinčného domu v Starej Ľubovni.

       Od 4.2. do 28.2.2022 navštívili túto galériu aj naši žiaci z 3.A ,5.A, 5.B, 6.A, z 8.A, 9.B triedy počas hodín výtvarnej výchovy. Galériou nás sprevádzal Vladimír Šipoš, ktorý tiež vystavoval svoje obrazy. Okrem galérie sme navštívili aj pamätnú izbu nášho rodáka Jána Melkoviča. Deti prejavili veľký záujem o vystavované výtvarné umenie.

      • Čo sa udialo - Lyžiarsky výcvik

       7. – 11.3.2022 absolvovali ôsmaci a deviataci lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal na Ski Centrum Strachan, v Ždiari. Boli rozdelení do piatich družstiev podľa schopností a zručností v lyžovaní. Pokroky bolo vidno každý deň. Naozaj musíme všetkých pochváliť za vzorné správanie a za ich snahu. Tí, ktorí sa už vedeli lyžovať, tak sa zdokonaľovali a tí, ktorí stáli na lyžiach prvýkrát, sa postupne učili lyžovať. Na konci výcviku už všetci zvládli zlyžovať svah. 😊

       Celotýždňové lyžovanie sme im takisto spestrili milou návštevou v múzeu TANAPu, ktorá sa nachádza v Tatranskej Lomnici. Ďalším prekvapením pre našich žiakov bola nezvyčajná návšteva u horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách - Smokovec.

       Žiaci prežili nádherný týždeň na lyžiarskom svahu a hlavne s dobrou náladou a prišli domov ako skvelí lyžiari, však nahliadnite na samotný video-zostrih!

     • Ypsilon – súťaž, ktorá nás baví...
      • Ypsilon – súťaž, ktorá nás baví...

       Celoslovenskej súťaže Ypsilon zo slovenského jazyka sa na našej škole
       zúčastnilo 51.žiakov 1.stupňa ZŠ. Všetci žiaci boli veľmi úspešní.

        

       Najlepšie sa darilo týmto 15 žiakom, ktorí dosiahli 100% úspešnosť:


       1.A - Juraj Alexík, Tomáš Dubjel, Aurel Fába, Vanesa Plavčanová
       1.B- Jakub Akuratný, Lea Klimko, Luke Webster

        

       2. ročník- Daniel Budziňák, Lívia Fedoreková, Gregor Murcko, Gerard
       Smoleň, Alexandra Timočková

        

       3.A – Miroslav Akuratný, Michal Korsch, Jela Škvarová

       BLAHOŽELÁME!