• Novinky a archív

      • Kto som a kam kráčam?

       Na konci júna sa naši deviataci rozlúčili vo veľkom štýle. Štyri dni prekonávali svoje limity, skúmali svoje slabé i silné stránky, objavovali, skúmali, vychutnávali majestátne výhľady v Západných Tatrách a zažívali cez ne dotyk samotného Boha. V neposlednom rade relaxovali na krásnej Orave. Veríme, že čas strávený v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou ich posunul vpred a dodal im chuť i motiváciu dosahovať svoje sny. Sme vďační Bohu za tento požehnaný čas.

      • "Čítajme si..." 2022

       V dňoch 22. - 23. júna navštívilo našu školskú knižnicu 241 žiakov, aby sa zapojilo do 13. ročníka celoslovenského projektu Detského čitateľského maratónu  „ČÍTAJME SI...“

         Je to jedna z aktivít Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku chce motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.Počas dvoch dní sa pri čítaní tej istej knihy (Pes Timo a doktor Hafbolíto alebo Stará Ľubovňa a okolie - história, povesti a legendy) postupne striedali žiaci zo 14 tried. Pri tom si deti nielen precvičili čítanie ostatným spolužiakom, ale vďaka zaujímavým či vtipným príbehom sa aj zabavili.Veríme, že aj touto aktivitou sme ich aspoň trošku inšpirovali a povzbudili k tomu, aby vo voľnom čase aj počas prázdnin siali radšej po knihe ako po smartfóne.

      • Výchovný koncert

       Dňa: 10.5.2022 sa v 3.A triede konal výchovný koncert  pod vedením pani učiteľky Fedakovej. Tento koncert bol s účasťou detí z MŠ so svojimi učiteľkami a žiakmi 3.A triedy. Na klavíri hrali : Lukáško Olejník z MŠ, Klárka Tokarčíková , Klárka Pješčáková , Jelka Škvárová a Dominik Senko – žiaci 3.A triedy. Deti sa pripravovali na klavírnu súťaž a hravo sa popasovali s trémou. Poslucháči so zatajeným dychom pozorne počúvali a  koncert sa im veľmi páčil.

      • Matematický klokan

       11. apríla 2022 sa na Slovensku uskutočnila najväčšia medzinárodná matematická súťaž Matematický  klokan -  24. ročník súťaže. Klokanko je deťom blízky a pripravuje ich na rôzne druhy testovania, ktoré ich v budúcnosti čakajú. Rozvíja u nich predstavivosť a vnímanie, hľadanie súvislostí v bežnom živote. Je to súťaž pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať a posúvať sa ďalej. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci z 1. stupňa našej školy.

       KLOKANKO 1

       V tejto kategórii súťažilo 12 431 súťažiacich papierovo a 1064 súťažiacich online. Z našej školy súťažilo v tejto kategórii 15 žiakov z 1.A a 1.B triedy.

       1.A - Ján Fuchs – 100 % úspešnosť-1.miesto (1671 žiakov s rovnakým umiestnením)

       1.A - Kristínka Vírová – 100 % úspešnosť-1.miesto (1671 žiakov s rovnakým umiestnením)

       1.A – Oliver Jakub Gálik – 93,3 % - úspešný riešiteľ-3.miesto (443 žiakov s rovnakým umiest.)

       1.A – Aurel Fába – 91,7 % - úspešný riešiteľ-4.miesto (887 žiakov s rovnakým umiest.)

       1.A – Martin Jančišin – 91,7 % - úspešný riešiteľ-4.miesto (887 žiakov s rovnakým umiest.)

       KLOKANKO 2

       V tejto kategórii súťažilo 11 134 súťažiacich papierovo a 912 súťažiacich online. Z našej školy súťažilo v tejto kategórii 12 žiakov z 2.ročníka.

       2.ročník – Katarína Orlovská– 100 % úspešnosť-1.miesto (334 žiakov s rovnakým umiest.)

       2.ročník – Lívia Fedoreková – 100 % úspešnosť-1.miesto (334 žiakov s rovnakým umiest.)

       2.ročník – Tadeáš Boško – 77,8 % - úspešný riešiteľ -19.miesto (205 ž. s rovnakým umiest.) KLOKANKO 3

       V tejto kategórii súťažilo 9063 súťažiacich papierovo a 610 súťažiacich online. Z našej školy súťažilo v tejto kategórii 16 žiakov z 3.A a 3.B triedy.

       3.A – Miroslav Akuratný – 88,9 % - úspešný riešiteľ-9.miesto (304 žiakov s rovnakým umiest.)

       KLOKANKO 4

       V tejto kategórii súťažilo 7103 súťažiacich papierovo a 472 súťažiacich online. Z našej školy súťažilo v tejto kategórii 10 žiakov zo 4.A a 4.B triedy. Získali účastnícky diplom.

      • Osmijankova literárna záhrada

       So žiakmi z 3.A triedy sme sa zapojili do súťaže : Osmijankova literárna záhrada, ktorá je na podporu čitateľskej gramotnosti. 

       V tomto školskom roku sa konal už jej 18. ročník. Žiaci si kúpili súťažné zošity, z knižnice sme si vypožičali vopred určené knihy a riešili súťažné úlohy od decembra 2021 do konca apríla 2022. Deti s nadšením otvárali kapsičky a sadili semienka. Prejavila sa tu ich obrovská kreativita.

      • Vstúpte s nami do divadla...

       Vďaka šikovnosti, kreativite a veľkej snahe našich deviatakov sa posledné hodiny literatúry v tomto
       školskom roku zmenili na divadelné predstavenia. Žiaci 9.A a 9.B triedy sa zahrali na scénaristov,
       režisérov a hercov, pričom spracovali a predviedli ostatným známe diela ako Rómeo a Júlia, Ženský
       zákon, Cyrano z predmestia, Červená Čiapočka či Tri prasiatka.
       Novodobú verziu rozprávky Tri
       prasiatka si v podaní žiačok z 9.A mohli vychutnať aj deti v škôlke a na 1. stupni. Veríme, že sa im
       predstavenie páčilo. Všetkým „hercom“ veľké vďaka. Boli ste úžasní. :-)

       Vstúpte s nami do divadla aj vy aspoň prostredníctvom fotografií.

      • Kráľ čitateľov 2022

       Na okresnej súťaži o NAJ... detského ČITATEĽA, ktorá sa uskutočnila 16.6.2022 v Ľubovnianskej knižnici, našu školu reprezentovali 3 dievčatá - Miriam Haničákova (9.A), Margaréta Haničáková (9.A) a Anežka Ščurková (5.A). Práve Anežka, hoci bola najmladšou účastníčkou súťaže, svojím originálnym a pútavým prezentovaním obľúbenej knihy očarila porotu natoľko, že jej udelili 3. miesto. Blahoželáme a tešíme sa z jej ďalšieho úspechu.

      • JUMP arena – zaži voľnosť ;-)

       Nezabudnuteľný školský výlet plný zábavy a športu zažili žiaci 8.A, 8.B a 6.B v JUMP arene v Košiciach, kde si vyskúšali akrobacie na obrovských trampolínach, ultimate dodgebal, air bag, jumping a mnoho iného. Za skvelú zábavu ďakujeme trénerom a našim skvelým triednym učiteľom RNDr. Ivanke Pavelčík, Mgr. Romanovi Soósovi a PaedDr. Viktórii Gladišovej

      • Školská exkurzia v Technickom múzeu v Košiciach.

       V atraktívnom prostredí vedecko-technického centra v technickom múzeu sa žiaci piateho a siedmeho ročníka interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom zoznámili s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi. 

       Na exponátoch si overili teoretické zákonitosti a vyskúšali taktiež svoju šikovnosť a logické myslenie pomocou hlavolamov a očných klamov, 3D a 2D ilúzií, akustických a elektrických zariadení ale aj pri meraniach postrehu.V planetáriu sa žiaci vydali na dobrodružnú cestu vesmírom. Objavili fungovanie slnečnej sústavy, od úžasnej pani lektorky sa dozvedeli zaujímavosti o planétach a galaxiách a spoznali mytologické príbehy hviezd zimnej i letnej oblohy.