• Novinky a archív

      • Kúzelná fyzika

      • Hodiny fyziky sme si spestrili fyzikálnymi kúzlami, ktoré zaujali našich žiakov zo 6. až 9.ročníka.

      • Vstúpte s nami do divadla...

      • Vďaka šikovnosti, kreativite a veľkej snahe našich deviatakov sa posledné hodiny literatúry v tomto
       školskom roku zmenili na divadelné predstavenia. Žiaci 9.A a 9.B triedy sa zahrali na scénaristov,
       režisérov a hercov, pričom spracovali a predviedli ostatným známe diela ako Rómeo a Júlia, Ženský
       zákon, Cyrano z predmestia, Červená Čiapočka či Tri prasiatka.
       Novodobú verziu rozprávky Tri
       prasiatka si v podaní žiačok z 9.A mohli vychutnať aj deti v škôlke a na 1. stupni. Veríme, že sa im
       predstavenie páčilo. Všetkým „hercom“ veľké vďaka. Boli ste úžasní. :-)

       Vstúpte s nami do divadla aj vy aspoň prostredníctvom fotografií.

      • Kráľ čitateľov 2022

      • Na okresnej súťaži o NAJ... detského ČITATEĽA, ktorá sa uskutočnila 16.6.2022 v Ľubovnianskej knižnici, našu školu reprezentovali 3 dievčatá - Miriam Haničákova (9.A), Margaréta Haničáková (9.A) a Anežka Ščurková (5.A). Práve Anežka, hoci bola najmladšou účastníčkou súťaže, svojím originálnym a pútavým prezentovaním obľúbenej knihy očarila porotu natoľko, že jej udelili 3. miesto. Blahoželáme a tešíme sa z jej ďalšieho úspechu.

      • JUMP arena – zaži voľnosť ;-)

      • Nezabudnuteľný školský výlet plný zábavy a športu zažili žiaci 8.A, 8.B a 6.B v JUMP arene v Košiciach, kde si vyskúšali akrobacie na obrovských trampolínach, ultimate dodgebal, air bag, jumping a mnoho iného. Za skvelú zábavu ďakujeme trénerom a našim skvelým triednym učiteľom RNDr. Ivanke Pavelčík, Mgr. Romanovi Soósovi a PaedDr. Viktórii Gladišovej

      • ,,Prespať v škole a prečo nie, veď v škole je super."

      • Žiaci 2. a 3.B triedy si vyskúšali školu trochu inak. Ich triedy sa na jednu noc zmenili na spoločnú detskú izbu, zažili nočnú obhliadku školy, hľadali zakopaný poklad.Domov si všetci odnášali veľa krásnych spomienok.

      • Stredoveký vojenský tábor

      • Žiaci 3.C a 1.B sa 15.6. 2022 zúčastnili výletu v stredovekom vojenskom tábore, kde jazdili na koni, hrali stredoveké hry, videli rytierov v zbroji v šermiarskom programe, kde niektorí súťažili o dekrét mladého rytiera. Bolo super... :) 

      • Sv. omša - sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

      • Aj my sme sa zúčastnili sv. omše v kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni, aby sme spoločne oslávili dar Eucharistie a vzdali úctu Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

       Sv. omšu obohatil školský spevácky zbor :) 

        

      • Školská exkurzia v Technickom múzeu v Košiciach.

      • V atraktívnom prostredí vedecko-technického centra v technickom múzeu sa žiaci piateho a siedmeho ročníka interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom zoznámili s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi. 

       Na exponátoch si overili teoretické zákonitosti a vyskúšali taktiež svoju šikovnosť a logické myslenie pomocou hlavolamov a očných klamov, 3D a 2D ilúzií, akustických a elektrických zariadení ale aj pri meraniach postrehu.V planetáriu sa žiaci vydali na dobrodružnú cestu vesmírom. Objavili fungovanie slnečnej sústavy, od úžasnej pani lektorky sa dozvedeli zaujímavosti o planétach a galaxiách a spoznali mytologické príbehy hviezd zimnej i letnej oblohy.

      • MŠ - Životný cyklus motýľa

      • Do našej malej školičky, zavítali húseničky.

       Keď nadišiel v kukle ich čas,

       roztiahli farebné krídla a..

       zlákal ich sveta jas !

       I my keď v škôlke, škole dozrieme,

       v šíry svet sa pozrieme.

      • Medzinárodné športové preteky mládeže!

      • Dňa 2.-4.6.2022 sa konali Medzinárodní sportovní závody mládeže vo Vsetíne. Súťaže sa zúčastnili žiaci a žiačky viacerých škôl- napr. ZŠ Levočská, ZŠ Komenského a naši štyria žiaci a žiačky , ktorí reprezentovali našu školu a mesto Stará Ľubovňa.

       Našu školu reprezentovali dve žiačky z 8.A triedy: Julka ArendačováLenka Gladišová. Chlapcov zastupovali žiaci z 8.A triedy: Adam Dolný a z 9.A triedy: Tomáš Urda. Žiaci a žiačky súťažili v rôznych atletických disciplínach.(napr. beh na 60m,skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou...)

        Naši žiaci získali 2.miesto zmiešaných štafiet na 4x200m.

       Okrem súťaženia naši žiaci a žiačky zažili výborný program od hlavných usporiadateľov. Po ich rozhovore o pocitoch z pretekov, by si to v budúcnosti veľmi radi zopakovali.

       Chcem poďakovať mestu Stará Ľubovňa a učiteľom zo ZŠ Komenského za výbornú spoluprácu , podporu pri súťažení a starostlivosť o našich žiakov.

       Ďakujeme našim žiakom a žiačkám za výbornú reprezentáciu školy. Viď foto.

        

      • Krajské kolo v atletickom 4-boji mladších žiačok a žiakov.

      • Dňa 03.06.2022 sa konalo krajské kolo v atletickom 4-boji na ZŠ Šmeralovej v Prešove.

       Súťaže sa zúčastnili žiačky 7.B a 9.A triedy. Žiačky pretekali v štyroch disciplínach: beh na 60m, skok do diaľky, hod raketkou Nerf Vortex a poslednou disciplínou bol beh na 600m.Pod horúcim slnkom v náročných disciplínach žiačka 7.B triedy Kristína Dubjelová skončila na 15.mieste.

       Kristínka  si všetky atletické disciplíny vyskúšala v silnej konkurencii, čím získala nenahraditeľné športové skúsenosti.

       Ďakujeme za  reprezentáciu a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

      • MŠ - Spišská Nová Ves ZOO

      • Deti z tried sv. Jozefa a sv. Kataríny sa zúčastnili výletu do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Deti si výlet užili, videli zvieratá, ich kŕmenie, dokonca niektoré zvieratá aj sami kŕmili. Počasie nám prialo.  Deti mali radosť nielen z návštevy ZOO, ale aj cesty v autobuse. 

      • Senzorická podložka pre prvákov.

      • Žiaci 8. a  9. ročníka v rámci predmetu Rozvoj zručnosti, vyrobili pre malých prvákov senzorické
       podložky
       , ktoré môžu posilniť svalstvo chodidla. Pri výrobe použili rôzne materiály (drevo, kameň, motúz, ....), ktoré zatavili na kartónovú podložku. Využili pri tom svoju tvorivosť a naskladali jednotlivé materiály tak, aby čo najviac stimulovali detské chodidlo. Verím, že prváčikom sa to bude
       páčiť a spestria si prestávky.

      • Projekt VEDIEŤ VIAC

      • Dňa 03. 06. 2022 sa na našej školy uskutočnil Projekt VEDIEŤ VIAC od organizácie SEEDs n.o., na kt. sa zúčastnili žiaci 8. a 9. roč. vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt žiakom priniesol nové informácie, vzbudzoval zvedavosť a túžbu spoznávať našu Zem zábavnou a interaktívnou formou očami geografov a environmentalistov. Žiaci sa v rámci projektu zapojili aj do súťaže poskladaj si „Mapucle na čas“.