• Novinky a archív

   • Najnovšie

    Novinky

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • 24. 1. 2024
     • Ema Gajdošová, žiačka 8.A triedy, úspešne reprezentovala našu školu.

      V súťaži okresného kola dosiahla 1. miesto.

      Ďakujeme a srdečne jej blahoželáme. Tešíme sa na KRAJ!

     • Vysoká chorobnosť - prerušenie vyučovania

     • 24. 1. 2024
     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa (po konzultácii s RÚVZ a s vedomím zriaďovateľa)

      z dôvodu vysokej chorobnosti prerušuje výchovno-vzdelávací proces

      v MŠ (chorobnosť 60%) v dňoch 24. - 26. 1. 2024

      v ZŠ triedy 1.A ( chorobnosť 60%) a 2.A (chorobnosť 70%) v dňoch 25. - 26. 1. 2024.

       

      Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu bude v pondelok 29. 1. 2024

      Deťom prajeme skoré uzdravenie.

      Rodičom ďakujeme za porozumenie.

     • Turistika v Tatrách!

     • 24. 1. 2024
     • V sobotu o šiestej ráno sa desať skutočných milovníkov turistiky z turistického krúžku vydalo na cestu
      vláčikom motoráčikom do Popradu, odkiaľ sa ďalším elektrickým vláčikom TEŽ dopravili do Starého
      Smokovca, východzieho bodu ich turistickej trasy.

      Cieľom turistickej vychádzky bol Hrebienok a Rainerova chata. Na Hrebienku si pozreli Tatranský ľadový dóm, kde bola postavená ľadová replikachrámu z Westminsterského opátstva v Londýne. Potom sa vydali k Rainerovej chate, kde si v teple chaty oddýchli. Pri chate videli ľadový Betlehém.

      Mladý turisti strávili krásny deň v slnkom zaliatych Vysokých Tatrách. Už teraz sa nevedia dočkať ďalšieho tatranského dobrodružstva.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • 19. 1. 2024
     • Našu školu úspešne reprezentoval Adam Jozefik, žiak 8.A triedy. 

      V obvodnom kole súťaže obsadil 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme ! 

     • Upozorňujeme na zmenu svätej omše v dôsledku rekonštrukcie v aule. Sväté omše sa budú konať v priestoroch chodby 2. stupňa základnej školy.

     • 9. 1. 2024
     • Milí rodičia, žiaci a zamestanci školy,

      s touto správou by sme vás radi informovali o dôležitej zmene, ktorá sa dotýka našich sv. omší. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu v aule, ktorá takisto slúži ako miesto našich duchovných zhromaždení, sme nútení presunúť bohoslužby na iné miesto.

      Od dňa 9. 1. 2024 sa sväté omše budú konať v priestoroch chodby 2. stupňa ZŠ. Čas svätých omší zostáva nezmený, čiže o 06:50 hod.

      Sme si vedomí, že táto situácia môže spôsobiť nejaké nepríjemnosti, no dúfame, že pochopíte dôvody za touto zmenou. Tento prechodný režim je nutný, aby sme mohli pokračovať v našej duchovnej oblastí a zabezpečiť plynulý priebeh našich bohoslužieb.

      Ďakujeme vám za pochopenie a za vašu trpezlivosť počas tohto obdobia.

    • Oznam!
     • Oznam!

     • 8. 1. 2024
     • Milí rodičia a žiaci,

      vzhľadom k tomu, že sme začali prerábať aulu, budú od zajtra sv. omše a sv. liturgie na hornej hlavnej chodbe. Prosím  tých z Vás, ktorí na sv. omši nebudú prítomní, aby  počas sv. omše nechodili po schodoch a nešli do tried. V tichu čakajte vo vestibule školy až do ukončenia sv. omše.

      Zajtra počas prvej hodiny bude prebiehať aj požehnanie tried - koleda.

      Vedenie školy

     • Odišiel prvý riaditeľ...

     • 1. 1. 2024
     • Mgr. Anton Novajovský bol riaditeľom našej školy 10 rokov. Zakladal a zariadzoval školu na jej počiatku.Školu viedol v rokoch 1991 -1993, 1995 - 2003.

      Zajtra sa s ním rozlúčime na sv. omši o 10. 00 hod. v kostle sv. Mikuláša a tiež na starom cintoríne.

      Zopár slov riaditeľa Mgr. Antona Novajovského:

      ...chceme svedomitou prácou presvedčiť váhajúcich či dokonca neprajníkov.

      ...chceme sa stať hodnými označenia byť soľou zeme. 

   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie