• Novinky a archív

      • Nové pozitívne prípady ...

      • vyucovanie_od_31._1._2022.pdf

       Venujte pozornosť tabuľke.

       Dňa 31. 1. 2022 budú v škole prebiehať prevažne triednické hodiny, na ktorých budú učitelia hodnotiť so žiakmi ubehnutý polrok. 

       Od utorka budeme nastavovať hybridné učenie. (Ide o učenie žiakov doma i v škole. Vyučovať budú učitelia, ktorí sú doma alebo v škole.)

       Všetkých prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť. 

       Prosíme rodičov, aby do školy posielali zdravé deti a preukázali sa zajtra vyhlásením o bezpríznakovosti.

        

       Žiaci, ktorí nemajú výnimku z karantény sú nahlásení ako kontakty na RÚVZ. Nastúpia buď po PCR s negatívnym výsledkom, alebo po 5 dňovej karanténe podľa tabuľky - bezpríznakové. 

        

       Žiaci s výnimkou - prekonaní a zaočkovaní majú možnosť vyučovať sa prezenčne.  

      • MŠ - ZIMNÁ OLYMPIADA - 2022

      • Naša škôlka premilá, ZIMNÚ OLYMPIADU spravila.

       Disciplín, tých bolo dosť, všetkým deťom pre radosť.

       Sánkovačka, bobovačka, streľba a či biatlon, nikto nešiel z kola von.

       Každý, kto mal "mokré gate", dostal aj medaile zlaté :)

      • Zatvárame triedy

      • 1.A   karanténa

       od 27. 1. 2022  -   do 31. 1. 2022

       (Vyučujú sa dištančne)

        

       6.B   karanténa

       od 27. 1. 2022  -  do 31. 1. 2022

       Žiaci, ktorí budú mať záujem o PCR, budú objednaní najskôr 31.1. 2022

       Po negatívnom výsledku budú môcť nastúpiť. 

       Žiaci, ktorí nepôjdu na PCR, nesmú mať 24 hodín pred ukončením karatnény žiadne príznaky. 

       (Vyučujú sa dištančne)

        

      • Sánkovačka

      • Tohtoročná zima nám nadelila dostatok snehu a preto sme to využili na pobyt so žiakmi vonku. Dňa 25.1.2022 žiaci 6.B triedy na hodine ŠPP si preverili svoje pohybové schopnosti. Nielen  prváci z 1.A  ale i ostatní účastníci spoločnej sánkovačky sa veľmi dobre zabavili. Akcia mala úspech, určite si to zopakujeme!  Fotografie z akcie nájdete v našej galérii.

     • Netradičná hodina TSV na ľade
      • Netradičná hodina TSV na ľade

      • „Hurá! zakričali deti, keď sme im oznámili, že konečne po dlhom čase sa opäť ideme korčuľovať. V
       piatok 21.01.2022 sme zapojili do korčuľovania triedy 4.A a 4.B. Niektoré deti mali strach, ale pod
       dozorom zvládli základnú techniku korčuľovania aj úplný začiatočníci a tí, čo už mali základy za sebou
       svoju techniku zdokonaľovali. 

      • OTVÁRAME TRIEDY

      • Vážení rodičia, venujte pozornosť tabuľke v ozname.

        

       Očkovaní a žiaci, ktorí covid 19 prekonali v lehote 180 dní, sa považujú za žiakov testovaných, to znamená, že možu prísť do školy po sedemdňovej karanténe.

      • Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

      • Dňa 20.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci si aj v tomto školskom roku preverili svoje vedomosti formou online testu, ktorý pozostával z gramatickej časti, čítania s porozumením a posluchovej časti. Z dôvodu pandemických opatrení olympiáda nezahŕňala ústnu časť. Našu školu úspešne reprezentovala v kategórii 1B (mladší žiaci) - Natalia Cenigová (9.A), ktorá v silnej konkurencii obsadila výborné 4. miesto. Natálií ďakujeme za skvelú reprezentáciu a vzornú prípravu.

      • Odovzdávame objednané testy

      • Rodičia, ktorí si objednali testy pre svoje dieťa do 10. 1. 2022 si ich môžu dnes vyzdvihnúť v škole

       od 11.30 hod - 16. 00 hod.

       Testy sa budú odovzdávať 20. 1. 2022 a 21. 1. 2022.

        

       Aktuálna covidová situácia u nás v škole:

       pozitívni žiaci - 27

       pozitívni učitelia - 6

       pozitívni neped. zamestnanci - 1

      • Zatvárame 3.A, 3.B

      • Vážení rodičia, z dôvodu výskytu ochorení Covid-19 zatvárame triedy 3.A, 3.B.

       7- dňová karanténa do 24.1.2022

       10 - dňová karanténa do 27. 1. 2022

       Testovanie blízkych kontaktov bude 22. 1. 2022. (Rodičia budú cez RÚVZ upovedomení sms)

        

       Aktuálna covidová situácia v našej škole: 

       žiaci a žiačky - 23

       učitelia - 6

       zamestnanci - 1

      • Vážení rodičia, milí žiaci

      • z dôvodu niekoľkonásobného výskytu covid ochorenia, po konzultácii s RÚVZ

       ZATVÁRAME:

       Prosíme žiakov a rodičov, aby si všimli zverejnený rozvrh dištančného vyučovania pre druhý stupeň.

       Žiaci prvého stupňa, ktorí zostávajú doma, budú o priebehu vyučovania informovaní prostredníctvom triednych učiteliek.

       Triedy, ktoré sa v tabuľke nenachádzajú, nastupujú na vyučovanie prezenčne.

       Prosíme rodičov, aby do školy posielali deti zdravé a bezpríznakové. 

       Ak disponujete samotestami, prosíme, aby ste svoje deti otestovali. Použitie a výsledok testov nám hláste cez edupage. Pri pozitívnom výsledku hláste riaditeľke školy telefonicky.

       Zostávajte zdraví. 

      • 10. 1. 2022

      • Nástup do školy

       Vážení rodičia,

       v súvislosti s nástupom do školy Vám chceme dať opäť do pozornosti covidové opatrenia.

       Pri nástupe je nevyhnutné, aby Vaše dieťa prišlo do školy bezpríznakové. Túto bezpríznakovosť je potrebné doložiť vyhlásením o bezpríznakovosti. (elektronicky alebo v papierovej forme)

       Odporúčame otestovanie žiaka domácim antigénovým testom a následne povinné hlásenie škole o vykonaní testu. Hlásenie použitia testu je potrebné aj pri negatívnom výsledku.

       Pre žiakov ZŠ ostáva v platnosti plné prekrytie dýchacích ciest rúškom. Pre deti MŠ táto povinnosť nie je. 

       Na všetkých sa veľmi tešíme a želáme Vám všetko dobré v roku 2022.

      • Predvianočný čas medzi učiteľmi...

      • Obdobie adventu je v škole vždy výnimočné. Inak tomu nie je ani v našom pedagogickom zbore. S plnou vážnosťou sme sa pripravovali na príchod Vianoc. Pani učiteľky varili vianočný punč, piekli koláčiky pre našich hrdinov-zdravotníkov. Páni učitelia sa postarali o zábavu v športe. S vianočným punčom a skvelou vianočnou hudbou sme navštívili aj pani učiteľky v škôlke, kde sme im spoločne zaspievali vianočné pesničky, ponúkli sme ich s vianočným punčom... Bolo nám úžasne... 

     • Práca našich deviatakov - rok sv. Jozefa
      • Práca našich deviatakov - rok sv. Jozefa

      • Trpezlivosť a húževnatosť sú dôležité vlastnosti pri akejkoľvek práci... Berme si príklad od našich deviatakov ako pri práci sv. Jozefa, i pokus o sochu počínali...

      • Odovzdávanie ❤️

      • Nahliadnite na to šťastie a radosť na tvári, pri odovzdávaní srdiečok ❤️, ktoré pripravili naše detičky zo ŠKD pre našich dôchodcov.

     • Matematická súťaž - Pytagoriáda
      • Matematická súťaž - Pytagoriáda

      • V dňoch 8.a 9. decembra si žiaci našej školy preverili svoju šikovnosť a um v predmetovej matematickej súťaži Pytagoriáda. Súťažilo sa v šiestich kategóriách podľa ročníkov. Tretiaci a štvrtáci sa pasovali s úlohami písomnou formou vo svojich triedach v škole. Piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci to mali náročnejšie, pretože úlohy riešili online formou z domu. Do súťaže sa zapojilo celkovo 108 žiakov školy, z toho bolo v závere 38 úspešných riešiteľov, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole. Všetkým zúčastneným riešiteľom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a úspešným riešiteľom držíme palce v okresnom kole.

     • Podarí sa nám získať viac hlasov?
      • Podarí sa nám získať viac hlasov?

      • Ak áno, vytvoríme moderné a príjemné prostredie, kde bude mať mentor možnosť tráviť čas so žiakom alebo skupinkou žiakov, ktorí budú mať rozvojové stretnutia. Cieľom stretnutí bude hľadanie odpovedí na ich otázky. Formou mentoringu a koučingu by sme chceli zachytiť rizikové skupinky žiakov. Miestnosť by mala mať príjemné sedenie, kreatívnu stenu a kútik na knihy.

       PS: Kežmarok - je najbližia pobočka banky - RAIFFEISEN, preto pri hlasovaní sa nemusíte obávať, že hlasujete za niečo iné. Názov nášho projektu je - - - Efektne a efektívne k žiakovi

       ĎAKUJEME! (: 

       Hlasovať môžu len dospeláci. Hlasujte cez link, ktorý je pod týmto oznamom.