• Novinky a archív

      • Sv. omša - poďakovanie za úrodu

      • K jeseni neodmysliteľne patrí zber úrody ako bilancia celoročných námah a znamenie Božieho požehnania. Za všetky dary a dobrodenia sa treba vedieť poďakovať - tak to učíme deti už od malička.

       V utorok 20. septembra 2022 sme pri svätej omši ďakovali za tohtoročnú úrodu. Pán kaplán František Janečko posvätil dary zeme, ktoré žiaci naaranžovali do košov a predniesli pred oltár ako ďakovnú obetu.

      • Výstava „Andy Warhol

      • Výstava „Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ... “ zaujala aj žiakov 6.B triedy. Žiaci bližšie spoznali Warhola cez artefakty, fotografie, rané diela umelca a diela s náboženskou tematikou.

      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 začne 5.9. 2022 svätou omšou o 9:00 hodine v kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni.

       Po jej skončení sa žiaci 1. ročníka s rodičmi presunú pred budovu ZŠ, kde na nich budú čakať triedni učitelia.

       Ostatní žiaci pôjdu z kostola domov. Kto by mal záujem o prihlásenie sa na stravu, môžu sa zároveň prihlásiť v tento deň. 

       Dňa 6.9. 2022 budú na 1. aj 2. stupni triednické hodiny. (1. stupeň - 4. hod a 2. stupeň - 5 hod.) 

       Dňa 7.9. 2022 bude prebiehať normálne vyučovanie. 

       Prosím rodičov, aby pred nástupom do školy otestovali svoje deti a elektronicky vyplnili Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       Vyhlasenie_o_bezpriznako(2).pdf​​​​​​​

      • COVID-19 opatrenia

      • Vážení rodičia,

       V školskom roku 2022/2023 sa škola riadi dokumentom Ministerstva školstva SR – Zelená otvoreným školám  a rozhodnutím ministra školstva s platnosťou od 1.9.2022.

       Z daného dokumentu vyplýva povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri nástupe do školy 5.9.2022 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete v prílohe príspevku, odporúčame vyplniť tlačivo v elektronickej podobe.

       Izolácia osoby pozitívne testovanej na COVID-19 trvá 5 dní, pokiaľ sa za posledných 24 hodín izolácie klinické príznaky ochorenia. Následne je takáto osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom (žiaci môžu nahradiť respirátor rúškom).

       Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

        

       PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ 

        

       Ďakujeme za porozumenie a s pozdravom

        

      • Duchovná obnova zamestnancov

      • Dňa 26.08.2022 absolvovali naši pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy duchovnú obnovu do Muszyny (Poľsko), kde sme sa spoločne vybrali pozrieť náučný chodník, záhradu pre zmysly, biblickú záhradu. Deň sme ukončili spoločnou sv. omšou v kostole Józefa Oblubieńca.

     • Oznam pre stravníkov
      • Oznam pre stravníkov

      • Milí žiaci a pedagogickí zamestnanci, kto má záujem o stravu v našej školskej jedálni, poprosím sa nahlásiť u p. Bc. Pristáčovej (vedúca šk. jedálne) v dňoch : 30.08, 31.08, 02.09. 2022

       Ďakujeme ! 

      • Čo potrebuje prvák?

      • Milí rodičia prvákov,

       iste už chystáte prvácku výbavu pre Vaše deti. Chceme Vám s tým trochu pomôcť, preto sme pripravili zoznam pomôcok, ktoré budú naši-Vaši prváci potrebovať. Možete si podľa neho skontrolovať, či Vám ešte niečo chýba, alebo už máte všetko prichystané a užívať si posledné dni prázdnin.

      • Bežecké preteky na 7 km z Ľubotína na hrad Plaveč

      • Srdečne pozývame všetkých žiakov Vašich škôl na detské preteky v behu v rámci bežeckého podujatia z Ľubotína hrad Plaveč. Preteky sa uskutočnia dňa 2.9.2022 so začiatkom o 14:30.

       Štart detských behov je naplánovaný na 15:00. 

       Súťažiť budeme v týchto kategóriách:

       Predškoláci dievčatá, chlapci (ročník narodenia 1.1.2016 a mladší) 100m 

       Mladší žiaci, mladšie žiačky (ročník narodenia 1.1.2011 a mladší) 300m

       Starší žiaci, staršie žiačky (ročník narodenia 1.1.2007 a mladší) 600m  

      • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

      • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo 29.6. 2022 v kostole sv. Petra a Pavla a zároveň aj v areáli základnej školy, kde sa odovzdávali žiakom vysvedčenia. Zároven sme sa v tento deň rozlúčili s rehoľnou sestrou Beatkou. 

       Riaditeľka školy Mgr. M. Fábová zhodnotila školský rok, vyzdvihla žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu, žiakov, ktorí dosiahli v tomto školskom roku vynikajúce výsledky a poďakovala všetkým žiakom a učiteľom za vykonanú prácu! 

        

      • Cyklovýlet 6.B triedy

      • Dňa 27.6. 2022 žiaci 6.B triedy absolvovali cyklovýlet, na trase: Stará Ľubovňa - Hniezdne (Nestville) - Forbasy (prameň Ščava) a späť. 

      • Kto som a kam kráčam?

      • Na konci júna sa naši deviataci rozlúčili vo veľkom štýle. Štyri dni prekonávali svoje limity, skúmali svoje slabé i silné stránky, objavovali, skúmali, vychutnávali majestátne výhľady v Západných Tatrách a zažívali cez ne dotyk samotného Boha. V neposlednom rade relaxovali na krásnej Orave. Veríme, že čas strávený v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou ich posunul vpred a dodal im chuť i motiváciu dosahovať svoje sny. Sme vďační Bohu za tento požehnaný čas.

      • "Čítajme si..." 2022

      • V dňoch 22. - 23. júna navštívilo našu školskú knižnicu 241 žiakov, aby sa zapojilo do 13. ročníka celoslovenského projektu Detského čitateľského maratónu  „ČÍTAJME SI...“

         Je to jedna z aktivít Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku chce motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.Počas dvoch dní sa pri čítaní tej istej knihy (Pes Timo a doktor Hafbolíto alebo Stará Ľubovňa a okolie - história, povesti a legendy) postupne striedali žiaci zo 14 tried. Pri tom si deti nielen precvičili čítanie ostatným spolužiakom, ale vďaka zaujímavým či vtipným príbehom sa aj zabavili.Veríme, že aj touto aktivitou sme ich aspoň trošku inšpirovali a povzbudili k tomu, aby vo voľnom čase aj počas prázdnin siali radšej po knihe ako po smartfóne.