• Novinky a archív

      • Misijný týždeň v MŠ

      • Ďakujeme Bohu, za všetko čo máme,

       misiami - na chudobné deti nezabúdame.

       Ďakujeme mamka - tato, že ste kúpou čokoládky,

       podporili v Keni kamarátov, kamarátky.

      • Farebný misijný týždeň na našej škole

      • Všetci sa tešili z pestrých farieb oblečenia, ktoré ponúka toto obdobie. ... V týždni od 18. do 22. októbra 2021 sa na našej škole uskutočnil "Farebný misijný týždeň" v priebehu ktorého sme si prostrednictvom farieb pripomenuli jednotlivé kontinenty a modlili sa za ne...

     • Milión detí na svete sa modlí ruženec
      • Milión detí na svete sa modlí ruženec

      • V pondelok, 18. 10. 2021, sme sa zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete a povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť.

       Tento rok stojí v centre sv. Jozef, a preto tohtoročná kampaň smerovala deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“.

       Ruženec sa modlili žiaci a študenti cez rozhlas. Prvý, druhý a piaty desiatok sa premodlievali žiaci zo 6. A. Tretí desiatok sme sa pomodlili v rôznych jazykoch- starosloviensky, poľsky, anglicky, rómsky, nemecky, chorvátsky, taliansky, španielsky, rusky a gréckokatolícky Raduj sa. Štvrtý desiatok nám spestrili prváci vyspievaním tajomstva "ktorého si Panna obetovala".

       Nech mier a jednota vo svete sa začína zjednotením sa na našej škole- jednotou v triedach, v našich pracovniach, jednotou našich sŕdc.

      • Detský štafetový kros – postupové kolo

      • Dňa 18.10.2021 sme sa zúčastnili atletických pretekov organizovaných Slovenským atletickým zväzom. Detský štafetový kros sa konal v Prešove. Zúčastnilo sa ho 9 družstiev. Náš školský atletický klub reprezentovali tri družstvá, jedno za mladšiu kategóriu a dve za staršiu kategóriu. Obe kategórie  pretekali štafetovou formou 4 x 600 m,  v kombinácii : chlapec – dievča – chlapec – dievča. Postupová bola len staršia kategória.

       Naši mladí atléti dosiahli úžasné výsledky, všetky tri družstvá získali pódiové umiestnenie, hoci postup na celoslovenské finále nám ušlo o „chlp“. Pretekári boli odmenení  osobným diplomom a vecnými cenami.

       Dosiahnuté výsledky:

       Mladšia kategória: 1. miesto (Marťák Timon 3.A, Kosturková Karin 3.A, Andrejka Matej 3.B, 

       Tokarčíková Klára 3.A)

       Staršia kategória: A  - 2. miesto  ( Smoleň Ján 5.B , Kormaníková  Michaela 6.B,  Štellmach Juraj

       5.A,    Špesová Rebeka 5.A )

       - 3. miesto  ( Gyori Radovan 6.B , Pekárová Hudáková Miriam 5.B,  

                                  Kasperkevič  Šimon 6.A,  Zentková Simona 6.B )

       Všetkým naším atlétom srdečne gratulujeme a ďakujeme za pekné umiestnenie a reprezentáciu školy.

      • Farebný misijný týždeň

      • Súčasťou Misijného farebného týždňa bude modlitba „Milión detí sa modlí ruženec“ v pondelok počas druhej hodiny. Od utorka do piatku bude zbierka na misijnú činnosť. Za príspevok na misie vo výške 1 euro a viac, ťa čaká sladká odmena. Zbierka bude prebiehať v priestore vchodu do školy. Už teraz Ti zo srdca ďakujeme.

     • Súťaž - iBobor
      • Súťaž - iBobor

      • 6.októbra sa uskutočnilo tréningové kolo informatickej súťaže iBobor. Do tohto kola sa prihlásilo 36 žiakov našej školy.  Žiaci si mohli v domácom prostredí vyskúšať  ako súťažiť, spôsob prihlásenia, prácu s testami, zadanie odpovede, ...

       Čo je iBobor?

       Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Súťažné kategórie  pre ZŠ

       • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
       • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
       • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ
       • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ

        

       Hlavná súťaž sa uskutoční v dňoch 8. – 12. novembra 2021 a bude prebiehať v našej školskej učebni informatiky.  Prihlásení žiaci do tréningového kola budú automaticky zaradení do hlavnej súťaže.  Ďalší záujemcovia sa môžu prihlásiť  u Ing. Maníkovej do 23.10.2021.

      • Oznam pre rodičov materskej školy

      • Vážení rodičia, 

       vzhľadom na personálne obmedzenia a vysokú chorobnosť spájame v dňoch 14. 10. (štvrtok),15. 10. (piatok), 18. 10. (pondelok) triedy sv. Terezky a sv. Františka.

       vedenie školy

        

      • Vážení rodičia.

      • Prosíme záujemcov, ktorí majú záujem byť súčasťou poradného a kontrolného orgánu školy -  RADY ŠKOLY, aby nás kontaktovali mailom, telefonicky, osobne.

       Záujemcov zahrnieme do kandidátnej listiny. V mesiaci október budú prebiehať voľby rodičov do RADY ŠKOLY.

       Kontakt:  riaditel@zscmsl.sk, 0917 927 561

        

      • Jeseň, pani bohatá v MŠ

      • Jeden, dva, tri, štyri, päť - po rebríku, hore hneď !

       Otriasli sme jabloň veľkú, nezranili učiteľku.

       Bedničku sme naplnili a brušká si zaplnili.

       Naši starší kamaráti, vymýšľali si šaláty.

      • Vyzdvihnutie samotestov na Covid19

      • Vážení rodičia, 

       Tí z Vás, ktorí pre svoje deti objednali samotesty si ich môžu prísť vyzdvihnúť. 

       V druhom kole distribúcie bude k dispozícií znova 5 ks samotestov. 

        

       Čas distribúcie testov rodičom: 

       Pondelok   11. 10. 2021          13. 00 hod. - 15. 30 hod.

       Utorok       12. 10. 2021          13. 00 hod. - 15. 30 hod.

       Streda       13. 10. 2021          15. 30 hod. - 16. 00 hod. 

       Miesto distribúcie testov: priestory základnej školy

      • ĎAKUJEME!!!

      • Aj vďaka Vašej štedrosti v zbierke "Biela pastelka" sme mohli prispieť sumou 182,18 eur na podporu pre slabozrakých a nevidiacich.

      • Prerušenie prevádzky v MŠ

      • Vážení rodičia,

       Z dôvodu počtu chýbajúcich detí presahujúcom 40 % a z dôvodu stúpajúceho počtu akútnych respiračných ochorení, sa po konzultácií s RÚVZ v Starej Ľubovni prerušuje prevádzka výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.

       Termín prerušenia je od 7. 10. 2021 (štvrtok) do 8. 10. 2021 (piatok). Obnovenie prevádzky MŠ bude 11. 10. 2021(pondelok).

       Pri nástupe detí do MŠ bude potrebné odovzdať písomne alebo zaslať cez edupage stránku školy prehlásenie o bezpríznakovosti.

                                                                                                     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • eduresized_maxresdefault.jpg

       V našej škole sa stalo milou tradíciou každoročne si pripomenúť Európsky deň jazykov, ktorý pripadá na 26. september. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Keďže tohto roku vychádzal tento deň na nedeľu a takisto vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu, sme sa rozhodli venovať pozornosť tomuto významnému dňu v priebehu celého týždňa (27.9. - 1.10.), a to formou rôznych aktivít na hodinách slovenského, nemeckého i anglického jazyka. Učitelia so žiakmi robili výzdobu, vyrábali plagáty, zbierali zaujímavosti o jednotlivých európskych jazykoch a krajinách. Žiaci sa zapájali aj pri hádaní jazyka podľa hudobnej ukážky ci pri tipovaní, koľkými jazykmi hovorí ich obľúbená celebrita. V skupinových prácach a tiež pri jazykových kvízoch sa obohatili mnohými novými informáciami. Fotografie z týchto aktivít si pozrite TU.

      • Vitajte v škôlke

      • Mesiac september zaklopal na bránu a materská škola sa zaplnila množstvom usmiatych detí, ale aj detí so slzičkami na krajíčku. Tie čo sa usmievali, prostredie materskej školy dobré poznali a tešili sa na kamarátov, učiteľky a na všetko nové čo ich čaká.

       Po niekoľkých týždňoch chválime aj detí so slzičkami, ktoré ešte trošku ráno, prelejú pár sĺz, keď sa lúčia s maminou. Aj ony sa tešia na hry v triede, kamarátov a na prekvapenia, ktoré im každý deň pripravia pani učiteľky. Staršie detí, okrem prostredia v materskej škole a blízkom okolí, poznávali aj dominanty mesta a prírodné krásy. 

       Vitajte všetci, veľkí aj maličkí, tešíme sa na vaše usmiate tváričky.

      • Biela pastelka

      • 24.9.2021 sme sa aj my v duchu hesla "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" rozhodli zapojiť do pomoci pre nevidiacich a slabozrakých, preto sa uskutoční zbierka pod názvom "Biela pastelka."