• Novinky a archív

      • Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

      • Dňa 20.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci si aj v tomto školskom roku preverili svoje vedomosti formou online testu, ktorý pozostával z gramatickej časti, čítania s porozumením a posluchovej časti. Z dôvodu pandemických opatrení olympiáda nezahŕňala ústnu časť. Našu školu úspešne reprezentovala v kategórii 1B (mladší žiaci) - Natalia Cenigová (9.A), ktorá v silnej konkurencii obsadila výborné 4. miesto. Natálií ďakujeme za skvelú reprezentáciu a vzornú prípravu.

      • Odovzdávame objednané testy

      • Rodičia, ktorí si objednali testy pre svoje dieťa do 10. 1. 2022 si ich môžu dnes vyzdvihnúť v škole

       od 11.30 hod - 16. 00 hod.

       Testy sa budú odovzdávať 20. 1. 2022 a 21. 1. 2022.

        

       Aktuálna covidová situácia u nás v škole:

       pozitívni žiaci - 27

       pozitívni učitelia - 6

       pozitívni neped. zamestnanci - 1

      • Zatvárame 3.A, 3.B

      • Vážení rodičia, z dôvodu výskytu ochorení Covid-19 zatvárame triedy 3.A, 3.B.

       7- dňová karanténa do 24.1.2022

       10 - dňová karanténa do 27. 1. 2022

       Testovanie blízkych kontaktov bude 22. 1. 2022. (Rodičia budú cez RÚVZ upovedomení sms)

        

       Aktuálna covidová situácia v našej škole: 

       žiaci a žiačky - 23

       učitelia - 6

       zamestnanci - 1

      • Vážení rodičia, milí žiaci

      • z dôvodu niekoľkonásobného výskytu covid ochorenia, po konzultácii s RÚVZ

       ZATVÁRAME:

       Prosíme žiakov a rodičov, aby si všimli zverejnený rozvrh dištančného vyučovania pre druhý stupeň.

       Žiaci prvého stupňa, ktorí zostávajú doma, budú o priebehu vyučovania informovaní prostredníctvom triednych učiteliek.

       Triedy, ktoré sa v tabuľke nenachádzajú, nastupujú na vyučovanie prezenčne.

       Prosíme rodičov, aby do školy posielali deti zdravé a bezpríznakové. 

       Ak disponujete samotestami, prosíme, aby ste svoje deti otestovali. Použitie a výsledok testov nám hláste cez edupage. Pri pozitívnom výsledku hláste riaditeľke školy telefonicky.

       Zostávajte zdraví. 

      • 10. 1. 2022

      • Nástup do školy

       Vážení rodičia,

       v súvislosti s nástupom do školy Vám chceme dať opäť do pozornosti covidové opatrenia.

       Pri nástupe je nevyhnutné, aby Vaše dieťa prišlo do školy bezpríznakové. Túto bezpríznakovosť je potrebné doložiť vyhlásením o bezpríznakovosti. (elektronicky alebo v papierovej forme)

       Odporúčame otestovanie žiaka domácim antigénovým testom a následne povinné hlásenie škole o vykonaní testu. Hlásenie použitia testu je potrebné aj pri negatívnom výsledku.

       Pre žiakov ZŠ ostáva v platnosti plné prekrytie dýchacích ciest rúškom. Pre deti MŠ táto povinnosť nie je. 

       Na všetkých sa veľmi tešíme a želáme Vám všetko dobré v roku 2022.

      • Predvianočný čas medzi učiteľmi...

      • Obdobie adventu je v škole vždy výnimočné. Inak tomu nie je ani v našom pedagogickom zbore. S plnou vážnosťou sme sa pripravovali na príchod Vianoc. Pani učiteľky varili vianočný punč, piekli koláčiky pre našich hrdinov-zdravotníkov. Páni učitelia sa postarali o zábavu v športe. S vianočným punčom a skvelou vianočnou hudbou sme navštívili aj pani učiteľky v škôlke, kde sme im spoločne zaspievali vianočné pesničky, ponúkli sme ich s vianočným punčom... Bolo nám úžasne... 

     • Práca našich deviatakov - rok sv. Jozefa
      • Práca našich deviatakov - rok sv. Jozefa

      • Trpezlivosť a húževnatosť sú dôležité vlastnosti pri akejkoľvek práci... Berme si príklad od našich deviatakov ako pri práci sv. Jozefa, i pokus o sochu počínali...

      • Odovzdávanie ❤️

      • Nahliadnite na to šťastie a radosť na tvári, pri odovzdávaní srdiečok ❤️, ktoré pripravili naše detičky zo ŠKD pre našich dôchodcov.

     • Matematická súťaž - Pytagoriáda
      • Matematická súťaž - Pytagoriáda

      • V dňoch 8.a 9. decembra si žiaci našej školy preverili svoju šikovnosť a um v predmetovej matematickej súťaži Pytagoriáda. Súťažilo sa v šiestich kategóriách podľa ročníkov. Tretiaci a štvrtáci sa pasovali s úlohami písomnou formou vo svojich triedach v škole. Piataci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci to mali náročnejšie, pretože úlohy riešili online formou z domu. Do súťaže sa zapojilo celkovo 108 žiakov školy, z toho bolo v závere 38 úspešných riešiteľov, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole. Všetkým zúčastneným riešiteľom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a úspešným riešiteľom držíme palce v okresnom kole.

     • Podarí sa nám získať viac hlasov?
      • Podarí sa nám získať viac hlasov?

      • Ak áno, vytvoríme moderné a príjemné prostredie, kde bude mať mentor možnosť tráviť čas so žiakom alebo skupinkou žiakov, ktorí budú mať rozvojové stretnutia. Cieľom stretnutí bude hľadanie odpovedí na ich otázky. Formou mentoringu a koučingu by sme chceli zachytiť rizikové skupinky žiakov. Miestnosť by mala mať príjemné sedenie, kreatívnu stenu a kútik na knihy.

       PS: Kežmarok - je najbližia pobočka banky - RAIFFEISEN, preto pri hlasovaní sa nemusíte obávať, že hlasujete za niečo iné. Názov nášho projektu je - - - Efektne a efektívne k žiakovi

       ĎAKUJEME! (: 

       Hlasovať môžu len dospeláci. Hlasujte cez link, ktorý je pod týmto oznamom.

        

     • VYHODNOTENIE - iBobor
      • VYHODNOTENIE - iBobor

      • Dnes sme vyhodnotili úspešných riešiteľov z 1.stupňa Online informatickej súťaže iBobor.
       Žiaci si prevzali diplom a vecnú cenu. Odmenení žiaci :
       3.A trieda Škvárová Jela, Terkanič Michal, Žid Tomáš
       3.B trieda Dubjel Tadeáš, Fuchs Jakub, Podolínska Ester
       Výhercom blahoželáme.

      • Dnes bolo na našej škole veselo... ŠTEDRÝ SV. MIKULÁŠ

      • Ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas, v ktorom nesmie chýbať tá najvzácnejšia návšteva. Plní očakávania sme čakali na príchod sv. Mikuláša. Tento rok zavítal sv. Mikuláš aj k našim detičkám do materskej školy, ako aj na 1. a 2. stupeň a odovzdal im svoje mikulášske prekvapenia. Tie však deti nedostali len tak (: Mikulášske balíčky boli odmenou za peknú básničku či pesničku, ale tiež za dobré skutky či vynaloženú námahu počas uplynulého roka. Na rozžiarené očká detí tak skoro veru sv. Mikuláš nezabudne.

     • Olympiáda z nemeckého jazyka
      • Olympiáda z nemeckého jazyka

      • Existuje veľmi pekné príslovie: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

       Dňa 26. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo online nemeckej olympiády prostredníctvom Edupage. Žiaci sa otestovali v gramatickom teste, v čítaní a počúvaní s porozumením.

       Na školskom kole olympiády v nemeckom jazyku našu školu reprezentovali v kategórii 1B: Juraj Matfiak (9.B trieda), Kristínka Matfiaková (9.B trieda). Za triedu 9.A – Natália Cenigová, Emma Faltičková, Juliana Haničáková, Dominik Klimko, Frederik Špes, Margaréta Haničaková, Ella Lompartová.

       Najúspešnejšími riešiteľkami sa stali: Natália CenigováElla Lompartová! 

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za peknú reprezentáciu a postupujúcim držíme palce v okresom kole!

      • Žiaci druhého stupňa, POZOR.

      • Program pre žiakov na zajtra 3. 12. 2021. 

       1. hodina  Podľa bežného rozvrhu

       2. hodina  Podľa bežného rozvrhu

       3. hodina Triednická hodina

       4. hodina Triednická hodina

       5. hodina Triednická hodina

       Tešíme sa na Vás.