• Novinky a archív

     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
      • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

      • Dňa 24. 11. 2021  sa uskutočnilo školské kolo online geografickej olympiády prostredníctvom Edupage.

       Súťaž mladých geografov a geografiek zaujala veľké množstvo detí našej školy, zapojilo sa ich 25, z toho bolo 23 úspešných riešiteľov.

       Najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Natália Cenigová s počtom bodov 95 zo 100.

       Všetkým pekne ĎAKUJEME za účasť a postupujúcim držíme palce v okresom kole.

      • Bezpríznakovosť a nové opatrenia

      • Vážení rodičia žiakov ZŠ.

       Dňa 29. 11. 2021 (ZAJTRA) je nevyhnutné pre vaše dieťa

       čestné prehlásenie o bezpríznakovosti

       Toto prehlásenie je možné zaslať cez edupage, prípadne vytlačiť a vypísať (nájdete v prílohe).

       Žiak musí toto prehlásenie zajtra predložiť.

        

       Zároveň Vás prosíme, aby ste Vaše dieťa upozornili, že je povinné mať preryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania i cez prestávky. 

       Ďakujeme

     • KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?
      • KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?

      • Naša škola sa tento rok opäť zapojila do akcie: KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok? Potešme aj my našich starkých drobnosťou darovanou zo srdca, ktorú môžete odovzdať najneskôr do 1.12.2021

      • Zatvárame 9.A

      • Pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame triedu 9.A 

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoj telefón. Budeme Vás kontaktovať. 

        

        

      • Zatvárame 5.A

      • Pre výskyt ochorenia Covid - 19 a po dohode s RÚVZ zatváreme triedu 5.A

       Karanténa 7 dní - do 29. 11. 2021

       Karanténa 10 dní - do 2. 12. 2021

       Opätovné otvorenie triedy budeme oznamovať rodičom žiakov 5.A.

       Od zajtra žiaci prechádzajú na dištančné učenie.

      • Riaditeľské voľno 26. 11. 2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Dňa 26. 11. 2021 (piatok) bude udelené žiakom ZŠ riaditeľské voľno. Dôvodom je účasť učiteľov na vzdelávacom programe Kolumbus, ktorý bude trvať dňa 26. 11. a  27. 11. 2021. 

       Za porozumenie ďakujeme.

      • Zatvárame 8.A

      • Pre výskyt ochorenia covid - 19, a po konzultáci s RÚVZ zatvárame triedu 8.A. Dĺžku karantény, obnovenie prezenčného vyučovania a ďalšie informácie upresníme.

      • Zatvárame triedu 2. - ZŠ

      • Pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame druhákov od zajtra 22. 11. 2021

       Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie. Prosíme rodičov, aby sledevali svoj mail. Bude s nimi komunikovať triedna učiteľka.

      • Zatvárame 5.B / nezatvárame

      • Po upresnení informácií z RÚVZ trieda 5.B pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

        

       Pre výskyt ochorenia Covid - 19 v triede 5.B zatvárame od zajtra 22. 11. 2021.

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali edupage a svoje telefóny. Ozve sa im triedna učiteľka.

       Žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,  sa môžu vyučovať prezenčne

       Žiaci, ktorí nemajú výnimku z karatnény, ostávajú na dištančnom vyučovaní. 

      • BUBNOVAČKA 2021

      • Aby bolo deti lepšie počuť

       „Pre každé jedno dieťa je dôležité, aby bolo vypočuté, aby bolo v bezpečí, chránené blízkymi, rodinou, spoločnosťou". Už ôsmy ročník "bubnovačky", do ktorej sme sa opäť zapojili.

      • Zatvárame 3. A

      • Pre výskyt ochorenia Covid  - 19 od zajtra 16. 11. 2021 zatvárame triedu 3. A.

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali telefón a edupage. 

        

        

      • Zatvárame 5.A

      • Pre výskyt ochorenia Covid - 19  od zajtra 16. 11. 2021 zatvárame triedu 5. A.

       Prosíme rodičov, aby sledovali svoje telefóny a edupage. V priebehu zajtrajšieho dopoludnia ich budeme kontaktovať. 

       Žiakov prosíme, aby sledovali svoje rozvrhy. 

      • Zatvárame triedy sv. Terezky(1. trieda) a sv. Františka(2. trieda)

      • Vážení rodičia žiakov MŠ.

       Pre výskyt ochorenia Covid 19 zatvárame 1. a 2. triedu MŠ.

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoj telefón.  V najbižších hodinách ich budeme kontaktovať. 

       Zatvorenie tried bude do 20. 11. 2021

      • Zatvárame 6.A

      • Pre výskyt ochorenia Covid 19 zatvárame triedu 6.A.

       Zatvorenie tried 6.A a 7.A bude trvať do 21. 11. 2021.

       Opätovné otvorenie tried bude 22. 11. 2021.

        

       Prosíme žiakov a rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoje rozvrhy na edupage.

       Od pondelka im začína dištančné vyučovanie.

      • Zatvárame triedu 7.A

      • Vážení rodiči, pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame od  12. 11. 2021 - 21. 11. 2021 triedu 7.A

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoje telefóny a edupage.

       Ďakujeme

     • iBobor – hlavná súťaž
      • iBobor – hlavná súťaž

      • Napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií v dňoch 8. až 12. novembra 2021 prebehla celoslovenská informatická súťaž iBobor do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. 

       Z prihlásených 59 žiakov napokon súťažilo 55 žiakov v jednotlivých kategóriách :

       Kategória  Ročník   Počet žiakov

       DROBEC   3.ročník     22 žiakov

       BOBRÍK     4. a 5. ročník  14 žiakov

       BENJAMÍN 6. a 7. ročník   10 žiakov

       KADET       8. a 9. ročník    9 žiakov

       Po uzavretí výsledkov  budú úspešní riešitelia odmenení. 

       Všetkým súťažiacim blahoželáme!

      • Zatvárame triedu 3. B

      • Vážení rodičia, pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame triedu 3.B - ZŠ.

       Zatvorenie trvá od 8. 11. 2021 - 13. 11. 2021

        

       Žiaci tejto triedy prechádzajú od zajtra na dištančnú výučbu. Prosíme rodičov, aby sledovali edupage a žiakom podľa možností umožnili prístup do školského rozvrhu. Výučba bude realizovaná cez zoom.

        

      • Zatvárame 4. triedu MŠ - Sv. Jozef

      • Vzhľadom na výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame 4. triedu - MŠ  - Sv. Jozefa.

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoj mail.

       Zatvorenie trvá od 8. 11. 2021 - 14. 11. 2021

       Ďakujeme za porozumenie