• Novinky a archív

     • Týždeň detskej radosti
      • Týždeň detskej radosti

      • Týždeň od 31. 5. do 4.6.2021 deti materskej školy mali naplnený veselými aktivitami. Celý týždeň si nosili vlastné hračky, samozrejme každý deň inú. Navzájom si ich vymieňali a tak upevňovali kamarátske vzťahy. Deň detí, mladšie deti oslávili najprv v triede vstupom do rozprávky. Staršie, riešili rôzne veselé interaktívne hry. V každej triede si deti pochutnali na pripravených dobrotách od učiteliek alebo mamičiek. Po hrách čakala ich spoločná diskotéka na školskom dvore. V stredu k nám zavítalo divadlo Babadlo s veselými bájkami - Ako sova líške bájky čítala. Vo štvrtok deti boli na krátkej turistickej vychádzke pri rieke Jakubianka alebo Poprad. Staršie deti mali športový deň na školskom dvore a zároveň boli divákmi aktivity špeciálnej základnej školy - cvičenie policajtov so psami. Záver týždňa sme oslávili tanečne, disco-párty s ujom Ľubom. Bol to týždeň hier, smiechu, zábavy a tanca. Každé dieťa si vybralo to, čo ho najviac oslovilo a prinieslo mu zábavu, radosť a nové zážitky. Fotografie si pozrite TU.

     • Týždeň sviatku všetkých detí
      • Týždeň sviatku všetkých detí

      • Týždeň sviatku všetkých detí, spoločne sme slávili.

       maličkými krokmi spolu, 1. výlet pri "Popradke" zažili.

       Svet je veľký, plný krás,

       rôznych detí, rôznych rás.

       Ak raz veľkí budeme, 

       všade nazrieť pôjdeme.

       NAJmenší z triedy sv.Terezky.

       Fotografie si pozrite TU.

     • Vyhodnotenie okresného kola matematickej Pytagoriády
      • Vyhodnotenie okresného kola matematickej Pytagoriády

      • Šikovnosť a bystrosť žiakov sa opäť ukázala aj na okresnom kole Pytagoriády. V dňoch 13. a 14. apríla 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Do tejto súťaže sa online zapojili 11 úspešní riešitelia školského kola. Usilovná a dôsledná príprava priniesla svoje ovocie v podobe 5 úspešných riešiteľov:  Jakub Jančišin (3.B), Tadeáš Chobor (4.A), Filip Kafka (4.B), Dávid Kuruc a Daniel Kuruc (8.A). Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

     • VÝNIMOČNÝ DARČEK PRE VŠETKY DETI
      • VÝNIMOČNÝ DARČEK PRE VŠETKY DETI

      • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spojilo sily s Ministerstvom školstva pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, aby prekvapili každé dieťa na Slovensku, bez ohľadu na to, z akého prostredia prichádza. Spoločne s troma štátnymi umeleckými inštitúciami pripravili online projekciu svojich predstavení a moderovaných koncertov. Sledovať ich je možné zadarmo.

       🤩 Na online linkoch vytvorených danými inštitúciami špeciálne pre túto príležitosť bude 1. júna 2021 od 11. hodiny prístupný určený umelecký program pre deti. Následne od 12. hodiny si už bude možné kedykoľvek počas zvyšku dňa kliknúť na dané linky a ľubovoľne si tieto programy pozrieť.

       🎭 Slovenské národné divadlo uvedie činohernú hudobnú rozprávku Pavla Dobšinského Mechúrik-Koščúrik v úprave a réžii Juraja Bielika a Antona Korenčiho.

       Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=xvm7VaT3Xno

        

       🎼 Štátny komorný orchester Žilina odohrá skrátenú verziu známej opery Wolfganga Amadea Mozarta Bastien a Bastienka pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom a s áriami preloženými do slovenčiny.

       Odkaz: https://youtu.be/FaANr2m8J70

       https://www.facebook.com/skozilina

        

       🎨 A Slovenská filharmónia prinesie orchestrálnu suitu Modesta Petroviča Musorgského Obrázky z výstavy pod taktovkou dirigenta Lukáša Pohůnka a s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom.

       Odkaz: https://stream.filharmonia.sk/video/?v=KS202106011100

       https://www.facebook.com/SlovakPhilharmonic

     • Na gazdovskom dvore
      • Na gazdovskom dvore

      • Týždenná podtéma, Na gazdovskom dvore, deti veľmi zaujala. Dôvod je prostý, skoro každé dieťa má doma nejaké to zvieratko o ktoré sa stará, ba dokonca máme deti, ktorých rodičia sú farmári. Bez problémov pomenovali dospelé jedince a ich mláďatá v hre Farmárka včielka a stratené mláďatká. Nakreslili svoje obľúbené domáce zvieratko. Na Deň mlieka sa oboznámili s profesiou dojička a učili sa dojiť kravu. Staršie deti dojili kravu Milku a mladšie Eličku. Prostredníctvom vzdelávacieho interaktívneho programu - Objav mlieko s kamarátkou kravičkou Eličkou, deti spoznali ich život a úžitok pre človeka. Škoda, že pandemická situácia nám nedovolila zorganizovať výlet  na niektorú farmu, lebo zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Fotogradie si pozrite TU.

     • Noemova Archa
      • Noemova Archa

      • Deti materskej školy prostredníctvom aktivít spoznávali biblický príbeh o Noemovi a stavbe korábu. Dozvedeli sa príčinu potopy, spoznali aké zvieratka Noe zachránil, mladšie deti zvieratka si vyfarbili. Napodobňovali prírodný úkaz dážď, búrku, o búrke sa naučili peknú biblickú ukazovačku - "Keď na mori zúri búrka". Staršie deti sa zahrali na stavbárov lodí a podľa nákresu postavili koráb z veľkých plastových stavebníc, mladšie z kociek z farebného papiera. Predškoláci získané vedomosti a poznatky vyjadrili kresbou. Fotografie si pozrite TU.

     • E-Testovanie 5 2021
      • E-Testovanie 5 2021

      • Naša škola je zapojená do národného projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania"V období od 26. mája do 28. mája 2021 žiaci 5.A a 5.B absolvovali elektronické testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka základných škôl z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Testy poskytnú učiteľom spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov, ktoré si osvojili v procese dištančného vzdelávania. E-testovanie je moderný spôsob testovania, kde žiaci dostanú hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Fotografie si pozrite TU.

     • Žiaci 6.A besedovali s Antonom Laučekom
      • Žiaci 6.A besedovali s Antonom Laučekom

      • Anton Lauček je slovenský prozaik, dramatik a vysokoškolský učiteľ. Našu školu navštívil vo štvrtok 27.5.2021, aby sa so žiakmi porozprával o jeho literárnych začiatkoch, procese tvorby i mnohých iných témach. V rámci stretnutia predstavil aj svoju najnovšiu knihu 5 dní Vendelína Michajloviča. Na záver besedy nám venoval originálne nástenné dielo. Fotografie z podujatia zobrazíte kliknutím sem.

      • Týždeň rodiny

      • K minulotýždňovému zameraniu sa na "Týždeň rodiny" sa  pripája aj trieda sv. Kataríny svojou básňou - Moja rodina.

      • DEŇ MATIEK

      • Milé naše mamky, mamičky, mamy.

       K sviatku "Dňa matiek",  všetkým mamičkám deti triedy sv. Jozefa posielajú hudobný pozdrav, ktorým tlmočia vyznanie lásky a vďaku za život.

     • Deň Zeme - 22. apríl
      • Deň Zeme - 22. apríl

      • Ôsmaci pri príležitosti Dňa Zeme vymenili počítače a školské lavice za hrable a rýle. Spoločne sme sa pustili do úpravy okolia školy. Tento čas sme využili na zasadenie nášho "pokovidového" stromu - hrušky. Už len počkať na prvú úrodu. Fotografie si pozrite TU.

     • Ekovýchova v materskej škole
      • Ekovýchova v materskej škole

      • Deti materskej školy celý týždeň sa zamýšľali a tvorili na podtému ochrana životného prostredia, skrášľovanie prírody a oslava dňa Zeme. Najprv spoznávali čo tvorí živé,  neživé zložky v prírode a ich vzájomné prepojenie. Aký význam má voda, slnko, vzduch pre všetko živé na zemi. Odpad, ktorý najviac škodí našej Zemi, využili na výrobu kvetov, zvierat, dopravných prostriedkov. V ekohrach vytvorili si kútik so živou a neživou prírodou, učili sa triediť odpad do farebných kontajnerov, hmatom skúmali kamene, piesok a hľadali v zemi prvých jarných chrobáčikov. Deň Zeme deti oslávili zberom odpadu okolo školy a jeho vytriedením. Fotografie si pozrite TU.

     • Návrat žiakov 5., 6. a 7. ročníka do školy
      • Návrat žiakov 5., 6. a 7. ročníka do školy

      • Na základe uznesenia vlády SR zo dňa 28.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 5., 6. a 7. ročníku ZŠ s účinnosťou od 3.5.2021.

       Okres Stará Ľubovňa je od 3.5.2021 červený a podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je predloženie :

       Žiak, zákonný zástupca a ani zamestnanec sa nemusí preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy.

       Vyučovanie bude prebiehať podľa dočasného rozvrhu v prvých dvoch týždňoch v rozsahu 5 hodín denne.

     • Vzdelávanie žiakov 5., 6. a 7. ročníka
      • Vzdelávanie žiakov 5., 6. a 7. ročníka

      • Na základe regionálneho COVID automatu (mapa - kliknite TU) platného od 26. 4. 2021 je okres Stará Ľubovňa v 3. stupni varovania (bordová  farba). Z tohto dôvodu  žiaci 5., 6. a 7. ročníka zostávajú budúci týždeň od 26. 4. do 30. 4. 2021 doma na dištančnom vzdelávaní - len zasielanie nového učiva (nakoľko z personálnych a organizačných dôvodov nie možné zabezpečiť dištančné vzdelávanie v plnom rozsahu). O ďalšom postupe budeme informovať budúci týždeň po zverejnení regionálneho COVID automatu.

     • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy
      • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy

      • V zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníku ZŠ s účinnosťou od 19.4.2021.

       Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je predloženie:

       - vyhlásenia o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zák. zástupca elektronicky (cez EduPage), alebo odovzdať podpísané pri nástupe do ZŠ

       - výsledku negatívneho testu na COVID žiaka a jedného zo zákonných zástupcov (k nahliadnutiu) každých 7 dní. Alternatívou testu je predloženie výnimky z testovania v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 132/2021.

       Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného  rozvrhu v prvých dvoch týždňoch formou adaptačného vzdelávania v dennom rozsahu 5 hodín.

        

     • Detské ihrisko
      • Detské ihrisko

      • Minulý týždeň sa školský dvor materskej školy zmenil. Síce vonku snežilo, ale oplatilo sa počkať. Veď posúďte ... Fotogalérie si pozrite TU.

     • Hudobná rozprávka "O neposlušných baciloch"
      • Hudobná rozprávka "O neposlušných baciloch"

      • Vo štvrtok deti materskej školy po obnovení prevádzky čakalo prekvapenie. Zavítal k nám náš dlhoročný kamarát ujo Ľubo so svojim synom a ich novou hudobnou rozprávkou. Hlavnými hrdinami rozprávky boli deti Zuzka a Peťko a neposlušné bacily, kašeľ a horúčka. Obsah rozprávky súvisel s aktuálnym obdobím pandémie, ktoré spoločne s deťmi teraz prežívame. Deti v rozprávke zvíťazili nad bacilmi, dodržiavaním hygienických pravidiel, konzumáciou zdravej vítaminovej stravy a pravidelným pohybom na čerstvom vzduchu. Dúfame, že tak ako deti v rozprávke zvíťazili nad bacilmi, aj my všetci porazíme tento vírus vlastným zodpovedným správaním. Obsah rozprávky predškoláci vyjadrili aj kresbou. Fotografie si pozrite TU.