• Novinky a archív

     • REKONŠTRUKCIA VÝŤAHU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
      • REKONŠTRUKCIA VÝŤAHU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

      • Naša škola nezaháľala a v čase uzatvorenia škôl využila čas na rekonštrukciu výťahu v školskej jedálni v celkovej hodnote 7 956 €. Rekonštrukcia pozostávala z kompletnej výmeny výťahu, elektroinštalácie a rozvodov. Fotografie z rekonštrukcie si pozrite TU.

     • PONOŽKOVÁ VÝZVA
      • PONOŽKOVÁ VÝZVA

      • Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu (ide o symbolický dátum zložený z 3 a 21 = trizómia 21.chromozómu). Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožkyVýzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim. Viac informácií TU. 

       Aj my sme sa zapojili do tejto výzvy ... (VIDEO TU , FOTO TU)

     • PREVÁDZKA ZŠ od 8.marca 2021
      • PREVÁDZKA ZŠ od 8.marca 2021

      • Riaditeľka školy oznamuje že na základe rozhodnutia ministra školstva a so súhlasom zriaďovateľa s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor od  8.marca 2021 bude prebiehať vyučovanie na 1.stupni základnej školy „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutných prezenčným výkonom  práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.“

        Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

        

       Prevádzka Školského klubu (pre prihlásených žiakov):

       - ráno  od 645hod.

       - popoludní od 1130 do 1600 hod.

       Prevádzka školskej jedálne - Všetky žiaci sú prihlásení na stravu. V prípade, že žiak v pondelok 08.03.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

        

       Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť :

       • Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní
       • Vyhlásenie o bezinfekčnosti (ak žiak nebol prítomný v škole viac ako tri dni)
       • Čestné  prehlásenie č.1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu (akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c
       • Čestné prehlásenie č.2 pre ostatné prípady  11a

       Žiaci 2.stupňa - vyučovanie bude prebiehať dištančne

     • PREVÁDZKA MŠ od 8.marca 2021
      • PREVÁDZKA MŠ od 8.marca 2021

      • Riaditeľka školy oznamuje že na základe rozhodnutia ministra školstva a so súhlasom zriaďovateľa s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor  a d dôvodu zníženia mobility  od 8.marca 2021 bude prebiehať prevádzka v materskej škole „prednostne pre deti, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutných prezenčným výkonom  práce.“

        Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

       Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť :

       1. Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní

       2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti (ak dieťa nebolo prítomné v MŠ  viac ako tri dni)

       3. Čestné  prehlásenie č. 1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu (akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c

     • Čítaš rada, čítaš rád?
      • Čítaš rada, čítaš rád?

      • Ak si na otázku v nadpise odpovedala/odpovedal kladne, máme pre teba skvelú správu. Vďaka rozvojovému projektu MŠVVaŠ Čítame radi 2 môže naša škola obohatiť svoj knižničný fond o nové knihy a ty máš možnosť vyjadriť sa, aká kniha v školskej knižnici by ťa potešila.

       Urobiť tak môžeš počas celého marca, ktorý, ako dobre vieme, je oddávna považovaný za mesiac knihy. Stačí vyplniť krátky dotazník a my urobíme všetko pre to, aby práve tá tvoja kniha pribudla. Vyjadriť sa môžeš aj k žánru kníh, o ktoré by sa naša knižnica mala rozrásť a to sa oplatí!

       Dotazník nájdeš na tejto adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHiftviG6S9dXq2BM1hghvKXkOfI-slq-EqOy-cvZHO2oJKA/viewform?usp=sf_link

       Ján Amos Komenský raz vyhlásil toto: „Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ A preto čítajme, aby... :)

     • PREVÁDZKA ZŠ s MŠ od 1.3.2021 - COVID AUTOMAT
      • PREVÁDZKA ZŠ s MŠ od 1.3.2021 - COVID AUTOMAT

      • - okres Stará Ľubovňa je v II. stupni varovania

       - zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia detí MŠ a žiakov ZŠ potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní

       - zákonný zástupca dieťaťa a žiaka predkladá pri nástupe do materskej školy resp. základnej školy  Vyhlásenie o bezinfekčnosti, nakoľko prerušenie dochádzky trvalo viac ako tri dni

       - prevádzka MŠ pokračuje v plnom rozsahu

       - vyučovanie na 1.stupni ZŠ pokračuje v plnom rozsahu

       - vyučovanie na 2.stupni – dištančne

       - vyučovanie žiakov so ŠVVP v malých skupinách (5+1) pokračuje podľa harmonogramu

                Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

     • JARNÁ ŠKOLA
      • JARNÁ ŠKOLA

      • Dnes sme otvorili Jarnú školu pre našich prvákov. Našim cieľom je poskytnúť prvákom možnosť upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa základnej školy
      • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa základnej školy

      • Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia vlády s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor 8. februára 2021 bude obnovené vyučovanie na 1. stupni základnej školy. Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

       Zároveň bude obnovená aj prevádzka Školského klubu detí a školskej jedálne. Všetky deti 1. stupňa sú prihlásené na stravu. V prípade, že dieťa v pondelok 08.02.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

       Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri príchode dieťaťa do školy alebo cez Edupage - Návod tu).

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti

       MANUÁL - Návrat do škôl

       ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA

     • Oznam pre rodičov materskej školy
      • Oznam pre rodičov materskej školy

      • Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia vlády a s prihliadnitím na COVID automat a školský semafor 8. februára 2021 bude obnovená prevádzka materskej školy v plnom rozsahu. Všetky platné nariadenia a  epidemiologické opatrenia ostávajú zachované.

       Všetky deti sú prihlásené na stravu. V prípade, že dieťa v pondelok 08.02.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

       Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do materskej školy predložiť Vyhlásenie  o bezinfekčnosti.

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti

       MANUÁL - Návrat do škôl

     • Zvieratká a zima
      • Zvieratká a zima

      • Deti materskej školy znaky zimy stvárnili vo vlastných výtvoroch. Nakreslili ako sa korčuľovala Katka, vystrihovali vtáčikov, ktorí u nás zimujú, nakŕmili ich na papieri, ale aj v našej školskej záhrade. Rozprávku o dedkovi, ktorý stratil v zime rukavičku si nielen zahrali ale aj vytvorili. Dúfame, že zima ešte nepovedala posledné slovo a my si ju do sýtosti užijeme. Fotografie si pozrite TU.

     • Zimná olympiáda
      • Zimná olympiáda

      • Túžobne očakávaná pani zima so snehovou nádielkou konečne dorazila aj do Starej Ľubovne. Pre deti materskej školy pani učiteľky pripravili zimnú olympiádu s pútavými športovými úlohami. Triafali do bránky, brodili sa po snehu, prekonávali prekážky, podliezali gumu, prekračovali palice, tvorili snehové gule, triafali na terč, stavali zo snehu stavbu a samozrejme postavili snehuliaka. Na dodržiavanie pravidiel prihliadal snehuliak Dodo, ktorý je zároveň strážcom materskej školy a veľvyslancom pani Zimy. A samozrejme, tak ako pri každej olympiáde, aj pri našej nechýbala vlajka a sladká odmena. "HIP, HIP, HURÁ, NECH ŽIJE NAŠA OLYMPIÁDA". Foto si pozrite TU.

     • Vianoce trochu inak
      • Vianoce trochu inak

      • Každý rok pre rodičov pripravujeme vianočné posedenie s kultúrnym programom. Bohužiaľ, pandemická situácia nám nedovolila osláviť spoločne s rodičmi tieto vianočné sviatky. Ale nám to nezabránilo, aby každá trieda individuálne pripravila vianočné posedenie s vianočnými zvykmi, ktorých súčasťou bolo vianočná výzdoba, pečenie medovníkov, štedrovečerný stôl, hostina, spev kolied a modlitba. Detí si zahrali divadielko o narodení Ježiška a každé dieťa rodičov potešilo vlastnoručne vyrobeným vianočným pozdravom. Fotografie a spomienky nám pripomínajú, že aj tento rok boli Vianoce nádherné. Foto si pozrite TU.

     • Školský klub detí otvoril svoje dvere 18. januára 2021
      • Školský klub detí otvoril svoje dvere 18. januára 2021

      • V pondelok 18.januára 2021 sme otvorili náš Školský klub detí (Fotografie si pozrite TU).

       Činnosť klubu počas dňa : 

       8.00 do 11.30 : Vzdelávacia činnosť  - žiaci sú rozdelní do viacerých skupín. Mladší žiaci pracujú s vychovávateľkami a asistentkami učiteľa podľa pokynov triednych učiteliek, starší pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

       Žiaci so ŠVVP z 2.stupňa pracujú v malých skupinách pod dohľadom špeciálnej pedagogičky.

       11.30 do 12.30 : Obed

       12.30 do 16.00 : Záujmová a oddychová činnosť - spoločenské hry, športové aktivity, . . .

     • Obnovená prevádzka MŠ od 11.1.2021
      • Obnovená prevádzka MŠ od 11.1.2021

      • Od 11. januára sme obnovili v obmedzenom režime prevádzku materskej školy. Nastúpilo 19 detí a vôbec sa nenudia. Tému tohto týždňa  - ZIMNÉ RADOVÁNKY, umocnil novonapadnutý sneh. To bolo radosti ! Fotografie si pozrite TU.