• Novinky a archív

     • Otvorenie ŠKD od 18.januára 2021
      • Otvorenie ŠKD od 18.januára 2021

      • Riaditeľka školy oznamuje že  18. januára 2021 ( pondelok ) bude spustená prevádzka Školského klubu detí základnej školy pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a žiakov rodičov ktorých povaha práce neumožňuje  vykonávať prácu z domu.

       Činnosť bude prebiehať v miestnosti č. 21 - vstup pre 2.stupeň. Vchod pre 1.stupeň je pre stavebné úpravy uzavretý !

       Rodičia musia nahlásiť žiaka na stavovanie vedúcej školskej jedálne

        Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

                   Zákonný zástupca je povinný pri nástupe žiaka do školského klubu detí predložiť Potvrdenie  o bezinfekčnosti.


     • Oznam pre rodičov materskej školy
      • Oznam pre rodičov materskej školy

      • Riaditeľka školy oznamuje že, na základe rozhodnutia ministra č: 2021/9418: 1- A1810 zo dňa 5.1.2021  dňa 11. januára  2021 bude obnovená prevádzka materskej školy v obmedzenom režime pre deti zákonnných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje  vykonávať prácu z domuRodičia boli oboznámení telefonicky.

       Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

        Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do materskej školy Potvrdenie  o bezinfekčnosti.

     • Oznam pre rodičov základnej školy
      • Oznam pre rodičov základnej školy

      • Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra č: 2021/9418: 1- A1810 zo dňa 5.1.2021 od  11. januára 2021 bude vyučovanie  na 1. a 2. stupni základnej školy prebiehať len dištančnou formou pre všetkých žiakov školy.

       Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

     • Oznam pre rodičov materskej školy
      • Oznam pre rodičov materskej školy

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:4-A1810  zo dňa 11 decembra 2020 a so súhlasom zriaďovateľa     školy - Biskupský úrad Spišská kapitula, Spišské Podhradie, Vám týmto oznamujeme, že  riaditeľka školy  prerušuje prevádzku v materskej škole v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021  ( vrátane ) vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu.

       Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

     • Oznam pre rodičov základnej školy
      • Oznam pre rodičov základnej školy

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:4-A1810  zo dňa 11 decembra 2020 Vám týmto oznamujeme, že 

       1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
       2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.

       Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

        

     • Stavanie snehuliakov na hodine TSV
      • Stavanie snehuliakov na hodine TSV

      • Žiačky a žiaci 4.ročníka sa v rámci spestrenia na hodine telesnej výchovy zabavili s prvým snehom. Okrem stavania snehuliakov sa venovali rôznym hrám na snehu (napr. hod snehovou guľou na cieľ). Fotografie si pozrite TU.

     • Šarkaniáda
      • Šarkaniáda

      • November sa u nás niesol v znamení šarkanov. Na konci mesiaca bola chodba plná nádherných ručne robených prác. Činili sa žiaci prvého stupňa. Mohli ste si tu nájsť šarkany od výmyslu sveta. Vzájomne si žiaci hlasovaním vybrali tie najkrajšie. Z každej triedy sme ocenili toho šarkana, ktorý dostal najviac hlasov. Fotografie si pozrite TU.

     • ADVENT - čas prípravy na príchod Pána
      • ADVENT - čas prípravy na príchod Pána

      • Dnes 30.11.2020 sme zapálili prvú sviečku na našom adventnom venci  v škole. Adventný čas je tohto roku nezvyčajný. Nepožehnali sme naše adventné vence do tried na svätej omši ako každý rok. Žiaci 2.stupňa sa vzdelávajú dištančne z domu. Viacerí učitelia pracujú z domu a nemôžeme spoločne prežívať čas prípravy na príchod Pána.

       Nech je tento čas chvíľou, aby sme začali rozpoznávať pravé hodnoty. Očistime si svoju pamäť, buďme bdelí a obráťme sa.

       Kedy už, ak nie teraz?

     • iBobor 2019 - vyhodnotenie
      • iBobor 2019 - vyhodnotenie

      • V dňoch 10.11.2020 až 16.11.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Na Slovensku sa do súťaže v ôsmich kategóriách zapojilo 55 064 žiakov. Úspešnými riešiteľmi z našej školy sú: BOBRÍK - Tadeáš Chobor (IV.A, percentil 100), Samuel Kmeč (IV.B, percentil 75) a Miriam Pekárová-Hudáková (IV.B, percentil 65), BENJAMÍN - Júlia Arendáčová (VII.A - percentil 83), KADET -  Daniel Kuruc a Dávid Kuruc (VIII.A, percentil 95), Filip Novák (IX.B, percentil 95) a Elia Arendáčová (IX.A, percentil 94). Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

     • Obnovenie prevádzky v MŠ od 10.11.2020
      • Obnovenie prevádzky v MŠ od 10.11.2020

      • V utorok 10.11.2020 obnovujeme prevádzku v materskej škole v plnom rozsahu. Zákonný zástupca je povinný doložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové tlačivo - na stiahnutie TU). Bez potvrdenia nebude Vášmu dieťaťu umožnený ráno vstup do materskej školy.

       Naďalej platia všetky opatrenia t.j.:

       • do MŠ dieťa privádza len jeden zákonný zástupca.

       Dôrazne upozorňujeme, že je zakázané vstupovať do MŠ so súrodencom dieťaťa!

       • do materskej školy nemôže vstúpiť zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimkeZároveň nemôže do materskej  školy umiestniť ani dieťa na najbližších 10 dní.
     • Obnovenie vyučovania od 10.11.2020
      • Obnovenie vyučovania od 10.11.2020

      • V utorok 10.11.2020 obnovujeme výchovno – vzdelávací proces na 1.stupni základnej školy v plnom rozsahu. Zákonný zástupca je povinný doložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové tlačivo - na stiahnutie TU). Bez potvrdenia nebude Vášmu dieťaťu umožnený ráno vstup  do školy.

       Naďalej platia všetky opatrenia t.j. do školy nemôže vstúpiť zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke.  Zároveň nemôže do školy nastúpiť ani žiak a zákonný zástupca ho musí z vyučovania ospravedlniť (5 dní ZZ a viac ako 5 dní už lekár).

       Zároveň Vás prosíme, aby ste odhlásili Vaše dieťa zo stravy ak 10.11.2020 nenastúpi do školy najneskôr do utorka 10.11.2020 do 730 hod.

     • Dezinfekcia priestorov
      • Dezinfekcia priestorov

      • Príprava na obnovenie vyučovania je v plnom prúde. Dnes sme vydezinfikovali všetky priestory školy. Keď všetko dobre dopadne po víkendovom celoplošnom testovaní stretneme sa v utorok 10.11.2020.

       Už sa tešíme na všetkých žiakov.

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy
      • Oznam pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Starej Ľubovni a súhlasom zriaďovateľa školy - Biskupský úrad Spišská kapitula, Spišské Podhradie, Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka prerušuje výchovno - vzdelávací proces žiakom 1. stupňa (1.- 4.ročník) v dňoch 3. 11.2020 – 9.11.2020 (vrátane) z organizačných dôvodov – karanténa v školskej kuchyni z dôvodu rozšíreného ochorenia COVID-19.

       Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

       V tomto období je prerušená činnosť v Školskom klube detí a všetci žiaci sú odhlásení z obeda. Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

     • Oznam pre rodičov materskej školy
      • Oznam pre rodičov materskej školy

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Starej Ľubovni a súhlasom zriaďovateľa školy - Biskupský úrad Spišská kapitula, Spišské Podhradie, Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka prerušuje prevádzku v materskej škole  v dňoch 3. 11.2020 – 9.11.2020 (vrátane) z organizačných dôvodov – karanténa v školskej kuchyni z dôvodu rozšíreného ochorenia COVID-19.

        Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

     • Oznam pre rodičov materskej školy  NOVÉ
      • Oznam pre rodičov materskej školy NOVÉ

      • Prevádzka v materskej škole bude v dňoch 30.10.2020 a 2. 11.2020 prerušená z organizačných dôvodov - zhoršená epidemiologická sitácia (karanténa viacerých zamestnankýň školskej jedálne).

       O obnovení prevádzky budeme informovať na stránke školy.

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa - NOVÉ
      • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa - NOVÉ

      • Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a súhlasom zriaďovateľa školy - Biskupský úrad Spišská kapitula, Spišské Podhradie, Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka prerušuje výchovno - vzdelávací proces žiakom 1. stupňa (1.- 4.ročník) v dňoch 26.10.2020 -  2.11.2020 (vrátane) z organizačných dôvodov - šírenie ochorenia COVID-19 v škole.

       Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

       V tomto období je prerušená činnosť v Školskom klube detí a všetci žiaci sú odhlásení z obeda. Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.