Navigácia

 • Oznam pre rodičov základnej školy

  Oznam pre rodičov základnej školy

  Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra č: 2021/9418: 1- A1810 zo dňa 5.1.2021 od  11. januára 2021 bude vyučovanie  na 1. a 2. stupni základnej školy prebiehať len dištančnou formou pre všetkých žiakov školy.

  Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

 • Informácie od 4.1.2021

 • VIANOČNÝ POZDRAV

 • Oznam pre rodičov materskej školy

  Oznam pre rodičov materskej školy

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:4-A1810  zo dňa 11 decembra 2020 a so súhlasom zriaďovateľa     školy - Biskupský úrad Spišská kapitula, Spišské Podhradie, Vám týmto oznamujeme, že  riaditeľka školy  prerušuje prevádzku v materskej škole v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021  ( vrátane ) vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu.

  Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

 • Oznam pre rodičov základnej školy

  Oznam pre rodičov základnej školy

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:4-A1810  zo dňa 11 decembra 2020 Vám týmto oznamujeme, že 

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.

  Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

   

 • Stavanie snehuliakov na hodine TSV

  Stavanie snehuliakov na hodine TSV

  Žiačky a žiaci 4.ročníka sa v rámci spestrenia na hodine telesnej výchovy zabavili s prvým snehom. Okrem stavania snehuliakov sa venovali rôznym hrám na snehu (napr. hod snehovou guľou na cieľ). Fotografie si pozrite TU.

 • Šarkaniáda

  Šarkaniáda

  November sa u nás niesol v znamení šarkanov. Na konci mesiaca bola chodba plná nádherných ručne robených prác. Činili sa žiaci prvého stupňa. Mohli ste si tu nájsť šarkany od výmyslu sveta. Vzájomne si žiaci hlasovaním vybrali tie najkrajšie. Z každej triedy sme ocenili toho šarkana, ktorý dostal najviac hlasov. Fotografie si pozrite TU.

 • ADVENT - čas prípravy na príchod Pána

  ADVENT - čas prípravy na príchod Pána

  Dnes 30.11.2020 sme zapálili prvú sviečku na našom adventnom venci  v škole. Adventný čas je tohto roku nezvyčajný. Nepožehnali sme naše adventné vence do tried na svätej omši ako každý rok. Žiaci 2.stupňa sa vzdelávajú dištančne z domu. Viacerí učitelia pracujú z domu a nemôžeme spoločne prežívať čas prípravy na príchod Pána.

  Nech je tento čas chvíľou, aby sme začali rozpoznávať pravé hodnoty. Očistime si svoju pamäť, buďme bdelí a obráťme sa.

  Kedy už, ak nie teraz?

 • iBobor 2019 - vyhodnotenie

  iBobor 2019 - vyhodnotenie

  V dňoch 10.11.2020 až 16.11.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Na Slovensku sa do súťaže v ôsmich kategóriách zapojilo 55 064 žiakov. Úspešnými riešiteľmi z našej školy sú: BOBRÍK - Tadeáš Chobor (IV.A, percentil 100), Samuel Kmeč (IV.B, percentil 75) a Miriam Pekárová-Hudáková (IV.B, percentil 65), BENJAMÍN - Júlia Arendáčová (VII.A - percentil 83), KADET -  Daniel Kuruc a Dávid Kuruc (VIII.A, percentil 95), Filip Novák (IX.B, percentil 95) a Elia Arendáčová (IX.A, percentil 94). Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 • Obnovenie prevádzky v MŠ od 10.11.2020

  Obnovenie prevádzky v MŠ od 10.11.2020

  V utorok 10.11.2020 obnovujeme prevádzku v materskej škole v plnom rozsahu. Zákonný zástupca je povinný doložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové tlačivo - na stiahnutie TU). Bez potvrdenia nebude Vášmu dieťaťu umožnený ráno vstup do materskej školy.

  Naďalej platia všetky opatrenia t.j.:

  • do MŠ dieťa privádza len jeden zákonný zástupca.

  Dôrazne upozorňujeme, že je zakázané vstupovať do MŠ so súrodencom dieťaťa!

  • do materskej školy nemôže vstúpiť zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimkeZároveň nemôže do materskej  školy umiestniť ani dieťa na najbližších 10 dní.
 • Obnovenie vyučovania od 10.11.2020

  Obnovenie vyučovania od 10.11.2020

  V utorok 10.11.2020 obnovujeme výchovno – vzdelávací proces na 1.stupni základnej školy v plnom rozsahu. Zákonný zástupca je povinný doložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové tlačivo - na stiahnutie TU). Bez potvrdenia nebude Vášmu dieťaťu umožnený ráno vstup  do školy.

  Naďalej platia všetky opatrenia t.j. do školy nemôže vstúpiť zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke.  Zároveň nemôže do školy nastúpiť ani žiak a zákonný zástupca ho musí z vyučovania ospravedlniť (5 dní ZZ a viac ako 5 dní už lekár).

  Zároveň Vás prosíme, aby ste odhlásili Vaše dieťa zo stravy ak 10.11.2020 nenastúpi do školy najneskôr do utorka 10.11.2020 do 730 hod.

 • Dezinfekcia priestorov

  Dezinfekcia priestorov

  Príprava na obnovenie vyučovania je v plnom prúde. Dnes sme vydezinfikovali všetky priestory školy. Keď všetko dobre dopadne po víkendovom celoplošnom testovaní stretneme sa v utorok 10.11.2020.

  Už sa tešíme na všetkých žiakov.

 • Oznam pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy

  Oznam pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy

  Na základe rozhodnutia RÚVZ v Starej Ľubovni a súhlasom zriaďovateľa školy - Biskupský úrad Spišská kapitula, Spišské Podhradie, Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka prerušuje výchovno - vzdelávací proces žiakom 1. stupňa (1.- 4.ročník) v dňoch 3. 11.2020 – 9.11.2020 (vrátane) z organizačných dôvodov – karanténa v školskej kuchyni z dôvodu rozšíreného ochorenia COVID-19.

  Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

  V tomto období je prerušená činnosť v Školskom klube detí a všetci žiaci sú odhlásení z obeda. Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

 • Oznam pre rodičov materskej školy

  Oznam pre rodičov materskej školy

  Na základe rozhodnutia RÚVZ v Starej Ľubovni a súhlasom zriaďovateľa školy - Biskupský úrad Spišská kapitula, Spišské Podhradie, Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka prerušuje prevádzku v materskej škole  v dňoch 3. 11.2020 – 9.11.2020 (vrátane) z organizačných dôvodov – karanténa v školskej kuchyni z dôvodu rozšíreného ochorenia COVID-19.

   Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

 • Oznam pre rodičov materskej školy NOVÉ

  Oznam pre rodičov materskej školy  NOVÉ

  Prevádzka v materskej škole bude v dňoch 30.10.2020 a 2. 11.2020 prerušená z organizačných dôvodov - zhoršená epidemiologická sitácia (karanténa viacerých zamestnankýň školskej jedálne).

  O obnovení prevádzky budeme informovať na stránke školy.

 • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa - NOVÉ

  Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa - NOVÉ

  Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a súhlasom zriaďovateľa školy - Biskupský úrad Spišská kapitula, Spišské Podhradie, Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka prerušuje výchovno - vzdelávací proces žiakom 1. stupňa (1.- 4.ročník) v dňoch 26.10.2020 -  2.11.2020 (vrátane) z organizačných dôvodov - šírenie ochorenia COVID-19 v škole.

  Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

  V tomto období je prerušená činnosť v Školskom klube detí a všetci žiaci sú odhlásení z obeda. Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

   

 • Oznam pre rodičov žiakov 2. stupňa ZŠ - NOVÉ

  Oznam pre rodičov žiakov 2. stupňa ZŠ - NOVÉ

  Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy - Biskupský úrad Spišská kapitula, Spišské Podhradie, Vám týmto oznamujeme, že sa prerušuje školské vyučovanie pre žiakov piateho až deviateho ročníka v čase od 26.10.2020 až do odvolania.

  V tomto období budú žiaci vzdelávaní dištančnou formou.

 • FAREBNÝ TÝŽDEŇ

  FAREBNÝ TÝŽDEŇ

  Farebný týždeň je na podporu misií vo svete, vyjadrenie spolupatričnosti. Bude prebiehať od 19.10.2020 do 23.10.2018. Pre nováčikov – celý týždeň sa každý deň bude vyznačovať inou farbou a deti a dospelí v škole budú mať odev príslušnej farby: tričko, sveter, rolák, ...

  Zmyslom akcie je prepojenie na misijný ruženec - je päťfarebný: zrnká pre Áziu sú žlté (štvrtok), Oceánia má modrú farbu (streda), Európa má bielu farbu (pondelok), zrnká zelenej farby symbolizujú Afriku (utorok) a červená farba predstavuje Ameriku (piatok).

  Keďže máme protiepidemické opatrenia - nebudeme robiť spoločné fotografie.

 • Oznam pre rodičov MŠ - NOVÉ

  Oznam pre rodičov MŠ - NOVÉ

  O14.10.2020 sa obnovuje prevádzka v materskej škole v plnom rozsahu.  Rúško pre deti od 3 rokov sa dôrazne odporúča.

  Povinnosťou zákonného zástupcu je predložiť pri návrate dieťaťa  "potvrdenie o chorobe" vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast, ak bolo dieťa označené ako úzky kontakt bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti (Opatrenia ministerstva školstva zo dňa 12.10.2020).

                                                Ing. Monika  Maníková, riaditeľka školy

 • Oznam pre rodičov MŠ

  Oznam pre rodičov MŠ

  Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a so súhlasom zriaďovateľa školy Biskupský úrad Spišská kapitula Spišské Podhradie Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka naďalej prerušuje deťom materskej školy školský výchovno-vzdelávací proces, a to

                             v dňoch 12.10.2020 (pondelok) – 13.10.2020 (utorok)

   z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19

                                                                            Ing. Monika Maníková, riaditeľka školy