Navigácia

 • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy

  Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy

  V zmysle rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníku ZŠ s účinnosťou od 19.4.2021.

  Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je predloženie:

  - vyhlásenia o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zák. zástupca elektronicky (cez EduPage), alebo odovzdať podpísané pri nástupe do ZŠ

  - výsledku negatívneho testu na COVID žiaka a jedného zo zákonných zástupcov (k nahliadnutiu) každých 7 dní. Alternatívou testu je predloženie výnimky z testovania v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 132/2021.

  Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného  rozvrhu v prvých dvoch týždňoch formou adaptačného vzdelávania v dennom rozsahu 5 hodín.

   

 • Detské ihrisko

  Detské ihrisko

  Minulý týždeň sa školský dvor materskej školy zmenil. Síce vonku snežilo, ale oplatilo sa počkať. Veď posúďte ... Fotogalérie si pozrite TU.

 • Hudobná rozprávka "O neposlušných baciloch"

  Hudobná rozprávka "O neposlušných baciloch"

  Vo štvrtok deti materskej školy po obnovení prevádzky čakalo prekvapenie. Zavítal k nám náš dlhoročný kamarát ujo Ľubo so svojim synom a ich novou hudobnou rozprávkou. Hlavnými hrdinami rozprávky boli deti Zuzka a Peťko a neposlušné bacily, kašeľ a horúčka. Obsah rozprávky súvisel s aktuálnym obdobím pandémie, ktoré spoločne s deťmi teraz prežívame. Deti v rozprávke zvíťazili nad bacilmi, dodržiavaním hygienických pravidiel, konzumáciou zdravej vítaminovej stravy a pravidelným pohybom na čerstvom vzduchu. Dúfame, že tak ako deti v rozprávke zvíťazili nad bacilmi, aj my všetci porazíme tento vírus vlastným zodpovedným správaním. Obsah rozprávky predškoláci vyjadrili aj kresbou. Fotografie si pozrite TU.

 • Udalosti Veľkej noci

  Udalosti Veľkej noci

  Aj deti materskej školy v týždni pred Veľkou nocou si pripomenuli udalosti umučenia a smrť Ježiša Krista prostredníctvom hier, modlitby, piesni. Krížovú cestu nakreslili a jej udalosti prežili prostredníctvom internetu, aktívne sa zapojili do modlitieb a piesni. Do symbolu kríža vložili svoje pôstne skutky. Spoločne si pripravili Ježišovu poslednú večeru a spoznali jej udalosti. Symboly Veľkej noci spoznali kresbou baranka, sviatosti kňazstva a Eucharistie, chlieb, víno a ich premena. Fotografie si pozrite TU.

 • Prevádzka ZŠ od 8.4.2021

  Prevádzka ZŠ od 8.4.2021

  Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor od  8.apríla 2021 bude prebiehať vyučovanie na 1.stupni základnej školy bez zmeny, t.j. tak ako pred Veľkonočnými prázdninami.

  Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

  Prevádzka Školského klubu - pre prihlásených žiakov:

  - ráno  od 645 hod.

  - popoludní od 1130 do 1600 hod.

  Prevádzka školskej jedálne - všetci žiaci sú prihlásení na stravu. V prípade, že žiak vo štvrtok 08.04.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

  Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť:

  • Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti (žiaci neboli prítomní v škole viac ako tri dni)
  • Čestné  prehlásenie č.1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu (akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c 
  • Čestné prehlásenie č.2 ostatné prípady  11a

  Žiaci 2.stupňa - vyučovanie bude prebiehať dištančne.

 • Prevádzka MŠ od 8.4.2021

  Prevádzka MŠ od 8.4.2021

  Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva s prihliadnutím na COVID automat a školský semafora od  8.apríla 2021 bude prebiehať prevádzka v materskej škole bez zmeny, t.j. tak ako pred Veľkonočnými prázdninami.

  Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

   

  Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do materskej školy predložiť :

  • Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti (deti neboli prítomné v MŠ viac ako tri dni)
  • Čestné  prehlásenie č.1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu ( akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c
  • Čestné prehlásenie č.2 ostatné prípady 11a

   

 • Riaditeľské voľno v ZŠ

  Riaditeľské voľno v ZŠ

  Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda , Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom základnej školy na deň  7. apríla 2021 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - Sviatok katolíckych učiteľov.  

       Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila  Metoda v Starej Ľubovni. 

       Vo vyučovaní sa bude pokračovať  8. apríla 2021 ( štvrtok).

   

 • Prerušená prevádzka v MŠ

  Prerušená prevádzka v MŠ

  Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda , Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade s vyhláškou  č. 306/2008 Z.z. o materskej škole prerušuje prevádzku materskej školy na dni:

  1. apríla 2021,  6.apríla 2021 ( štvrtok, utorok) z prevádzkových dôvodov 

  7. apríla 2021 (streda )organizačných dôvodov - Sviatok katolíckych učiteľov.  

  Prevádzka materskej školy bude obnovená  8. apríla 2021. ( štvrtok)

 • Veľkonočný pozdrav

 • Požehnanú VEĽKÚ NOC

 • Krížová cesta

  Krížová cesta

  Pôstne obdobie je časom zamýšľania sa nad našimi životmi, akýmsi spomalením bežných dní a časom na modlitbu. Aj žiaci 1. stupňa ZŠ v stredu 31.03.2021 rozjímali o utrpení Ježiša Krista a pomodlili sa Krížovú cestu jednotlivo v triedach. Zastavenia sa spájali s bežným životom nielen na škole, a tak mali žiaci možnosť zamyslieť sa aj sami nad sebou. Fotografie si pozrite TU.

 • Úspešní v projekte ENTER pre školy

  Úspešní v projekte ENTER pre školy

  Naša škola sa stala úspešnou v grantovej výzve ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia (Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis) a získala finančnú podporu v sume 993,60 € na nákup programovateľných zariadení - micro:bitov.

  Čo to vlastne "micro:bit" je?

  Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.

  Našim cieľom je sprístupniť žiakom a žiačkám druhého stupňa zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách programovania a informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné. Tešíme sa, že aj naši žiaci budú mať túto príležitosť (https://enter.study/).

 • REKONŠTRUKCIA VÝŤAHU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

  REKONŠTRUKCIA VÝŤAHU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

  Naša škola nezaháľala a v čase uzatvorenia škôl využila čas na rekonštrukciu výťahu v školskej jedálni v celkovej hodnote 7 956 €. Rekonštrukcia pozostávala z kompletnej výmeny výťahu, elektroinštalácie a rozvodov. Fotografie z rekonštrukcie si pozrite TU.

 • Súťaž - Budúcnosť vody

 • PONOŽKOVÁ VÝZVA

  PONOŽKOVÁ VÝZVA

  Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu (ide o symbolický dátum zložený z 3 a 21 = trizómia 21.chromozómu). Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožkyVýzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim. Viac informácií TU. 

  Aj my sme sa zapojili do tejto výzvy ... (VIDEO TU , FOTO TU)

 • PREVÁDZKA ZŠ od 8.marca 2021

  PREVÁDZKA ZŠ od 8.marca 2021

  Riaditeľka školy oznamuje že na základe rozhodnutia ministra školstva a so súhlasom zriaďovateľa s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor od  8.marca 2021 bude prebiehať vyučovanie na 1.stupni základnej školy „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutných prezenčným výkonom  práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.“

   Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

   

  Prevádzka Školského klubu (pre prihlásených žiakov):

  - ráno  od 645hod.

  - popoludní od 1130 do 1600 hod.

  Prevádzka školskej jedálne - Všetky žiaci sú prihlásení na stravu. V prípade, že žiak v pondelok 08.03.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

   

  Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť :

  • Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti (ak žiak nebol prítomný v škole viac ako tri dni)
  • Čestné  prehlásenie č.1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu (akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c
  • Čestné prehlásenie č.2 pre ostatné prípady  11a

  Žiaci 2.stupňa - vyučovanie bude prebiehať dištančne

 • PREVÁDZKA MŠ od 8.marca 2021

  PREVÁDZKA MŠ od 8.marca 2021

  Riaditeľka školy oznamuje že na základe rozhodnutia ministra školstva a so súhlasom zriaďovateľa s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor  a d dôvodu zníženia mobility  od 8.marca 2021 bude prebiehať prevádzka v materskej škole „prednostne pre deti, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutných prezenčným výkonom  práce.“

   Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

  Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť :

  1. Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní

  2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti (ak dieťa nebolo prítomné v MŠ  viac ako tri dni)

  3. Čestné  prehlásenie č. 1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu (akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c

 • Čítaš rada, čítaš rád?

  Čítaš rada, čítaš rád?

  Ak si na otázku v nadpise odpovedala/odpovedal kladne, máme pre teba skvelú správu. Vďaka rozvojovému projektu MŠVVaŠ Čítame radi 2 môže naša škola obohatiť svoj knižničný fond o nové knihy a ty máš možnosť vyjadriť sa, aká kniha v školskej knižnici by ťa potešila.

  Urobiť tak môžeš počas celého marca, ktorý, ako dobre vieme, je oddávna považovaný za mesiac knihy. Stačí vyplniť krátky dotazník a my urobíme všetko pre to, aby práve tá tvoja kniha pribudla. Vyjadriť sa môžeš aj k žánru kníh, o ktoré by sa naša knižnica mala rozrásť a to sa oplatí!

  Dotazník nájdeš na tejto adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHiftviG6S9dXq2BM1hghvKXkOfI-slq-EqOy-cvZHO2oJKA/viewform?usp=sf_link

  Ján Amos Komenský raz vyhlásil toto: „Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ A preto čítajme, aby... :)

 • PREVÁDZKA ZŠ s MŠ od 1.3.2021 - COVID AUTOMAT

  PREVÁDZKA ZŠ s MŠ od 1.3.2021 - COVID AUTOMAT

  - okres Stará Ľubovňa je v II. stupni varovania

  - zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia detí MŠ a žiakov ZŠ potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní

  - zákonný zástupca dieťaťa a žiaka predkladá pri nástupe do materskej školy resp. základnej školy  Vyhlásenie o bezinfekčnosti, nakoľko prerušenie dochádzky trvalo viac ako tri dni

  - prevádzka MŠ pokračuje v plnom rozsahu

  - vyučovanie na 1.stupni ZŠ pokračuje v plnom rozsahu

  - vyučovanie na 2.stupni – dištančne

  - vyučovanie žiakov so ŠVVP v malých skupinách (5+1) pokračuje podľa harmonogramu

           Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

 • Ukončenie Jarnej školy

  Ukončenie Jarnej školy

  Dnes sme úspešne ukončili Jarnú školu. Pochvalu sme si určite zaslúžili! Fotografie si pozrite TU.