Navigácia

 • Prevádzka od 22. júna 2020

  Prevádzka od 22. júna 2020

  Milí žiaci 5. až 9. ročníka,

  v dňoch 23. 6. - 25.6.2020 bude prevádzka prebiehať podľa nasledovných pokynov - Prevádzka od 22.6.2020.doc .

  Pri nástupe žiaka do školy je potrebné odovzdať vypísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

 • "DAJME SPOLU GÓL"

  "DAJME SPOLU GÓL"

  Naša škola sa zapojila v školskom roku 2019/2020 do projektu Dajme spolu gól. Realizátorom projektu je Slovenský futbalový zväz. Cieľom projektu bolo spopularizovať futbal u detí už v predškolskom veku prostredníctvom športovo-pohybových aktivít.

 • Prevádzka od 15.júna 2020

  Prevádzka od 15.júna 2020

  - dochádzka detí a žiakov je dobrovoľná,

  - je zrušený limit počtov detí a žiakov v triedach,

  - deti a žiaci sa v triedach môžu miešať,

  - ranné meranie teploty dobrovoľné,

  - prevádzka v MŠ je od 630 hod. do 1630 hod.,

  - prevádzka v ŠKD - ranná  645 hod. do 730 hod., poobedňajšia 1130 hod. do 1630 hod.,

  - vyučovanie ZŠ - 1. a 2. ročník od 750 hod. do 1125 hod. a 3. až 5. ročník od 750 hod. do 1220 hod.

                                                    

 • Opäť spolu v MŠ

  Opäť spolu v MŠ

  Všetci v materskej škole sme verili, že prekonáme stav epidémie a spoločne sa vrátime do našej milej materskej školy. Dňa 1.6.2020 nastal ten veľký deň a deti, aj keď v obmedzenom počte a s prísnymi pravidlami i opatreniami sa stretli s kamarátmi a pani učiteľkami. Prvý týždeň výchovno-vzdelávací proces učiteľky zamerali na oboznámenie a prísne dodržiavanie bezpečnostných opatrení v praktickej forme, ako je nosenie rúška, pravidelne umývanie a dezinfekcia rúk. V triede každé dieťa sedí na stálom mieste, ktoré je označené značkou v dostatočnej vzdialenosti od kamaráta. Dodržiava bezpečnostný odstup pri hre v triede, pri pobyte vonku, pri odpočinku a novinka, deti sa stravujú vo svojich triedach. Prostredníctvom hravých činnosti o koronavíruse sa deti učili napr. pokusom pozorovali ako miznú vírusy vo vode s dezinfekčným prostriedkom, postavičkou päťhlavého draka Korona, každá hlava predstavovala jedno bezpečnostné opatrenie, zo servítky si vytvorili vlastné ruška, naučili sa báseň "Ruško", rozprávku Hanička a Murko a každodenným pobytom na čerstvom vzduchu. Fotografie si pozrite TU.

 • Organizácia a prevádzka základnej školy od 1. júna 2020

  Organizácia a prevádzka základnej školy od 1. júna 2020

  Prosíme rodičov o dôsledné oboznámenie sa s opatreniami súvisiacimi s nástupom žiakov do základnej školy od 01.06.2020. ĎAKUJEME.

 • Organizácia a prevádzka materskej školy od 1.júna 2020

  Organizácia a prevádzka materskej školy od 1.júna 2020

  Prosíme rodičov o dôsledné oboznámenie sa s opatreniami súvisiacimi s nástupom detí do materskej školy od 01.06.2020. ĎAKUJEME.

 • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  Zákonný zástupca zodpovedá za odhlasovanie žiaka z obeda, deň vopred alebo v daný deň ráno telefonicky do 730 hod. u vedúcej školskej jedálne. Z dôvodu, že školská jedáleň nespĺňa technické a hygienické požiadavky na výdaj stravy mimo školu, strava bude poskytnutá výhradne žiakom 1. – 5. ročníka, ktorí sa vyučovania fyzicky zúčastnia. Žiaci sa budú riadiť podľa nasledovného rozpisu (Časový harmonogram si pozrite TU).

 • Fotosúťaž

  Fotosúťaž

  Piataci počas prerušenia vyučovania mali za úlohu vybehnúť do prirody a pozorovať prebúdzanie prirody. Čo nafotili počas vychadzky si pozrite TU.

 • učímenadiaľku.sk

  učímenadiaľku.sk

  Ministerstvo školstva spustilo novú platformu na dištančné vzdelávanie – www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

 • OZNAM PRE RODIČOV - KLASIFIKÁCIA

  OZNAM PRE RODIČOV - KLASIFIKÁCIA

  Vážení rodičia!

  Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 6.apríla 2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 16.4.2020 rozhodla riaditeľka školy o neklasifikovaní v čase trvania mimoriadnej situácie týchto predmetov :

  1. stupeň základnej školy – všetky výchovy, Pracovné vyučovanie, Informatika, Rozvoj zručností, Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda a Katolícke náboženstvo,

  2. stupeň základnej školy  – všetky výchovy, Informatika, Občianska náuka, Športová príprava, Technika, Varenie, Čítanie s porozumením, Programovanie, Katolícke náboženstvo a Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

      Po obnovení vyučovania sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy.   
                                                
  Ing. Monika Maníková, riaditeľka školy

 • Pracovné listy pre predškolákov

  Pracovné listy pre predškolákov

  Pripravili sme pre vás pracovné listy pre predškolákov na týždeň od 01.06. - 05.06.2020. Na pracovných listoch deti trénujú pamäť, orientáciu na papieri, kreslenie a hlavne sústredenie sa. Každý pracovný list si môžete vytlačiť. Príjemnú zábavu!

  1. Kľukaté cestičky

  2. Lastovička

  3. Včielka Elka

  4. Schované čísla

  5. Malý detektív

 • Prihlášky na stredné školy

  Prihlášky na stredné školy

  Oznamujeme Vám, že všetky prihlášky na vzdelávanie boli vyplnené na základe informácií od zákonných zástupcov a odoslané na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Usmernenie k prijímaciemu konaniu si môžete pozrieť TU.

 • Pracovné listy pre predškolákov

  Pracovné listy pre predškolákov

  Pripravili sme pre vás pracovné listy pre predškolákov na týždeň od 25.05. - 29.05.2020. Na pracovných listoch deti trénujú pamäť, orientáciu na papieri, kreslenie a hlavne sústredenie sa. Každý pracovný list si môžete vytlačiť. Príjemnú zábavu!

  Húsenička

  Aničkina záhradka

  Motýle a včielky

  Raketa

  Vtáky

 • Pracovné listy pre predškolákov

  Pracovné listy pre predškolákov

  Pripravili sme pre vás pracovné listy pre predškolákov na týždeň od 18.05. - 22.05.2020. Na pracovných listoch deti trénujú pamäť, orientáciu na papieri, kreslenie a hlavne sústredenie sa. Každý pracovný list si môžete vytlačiť. Príjemnú zábavu!

  Ročné obdobia

  Kamarátky

  Odvážny hasič

  Tajomná noc

  Záhrada

 • Oznam pre rodičov materskej školy

  Oznam pre rodičov materskej školy
 • Pohyb nám už chýba !!!

  Pohyb nám už chýba !!!

  Naši telocvikári  sa rozhodli spojiť príjemné s užitočným. Kedže do  upratovania  školského pozemku, sme sa nemohli zapojiť všetci, tak aspoň v malých skupinkách sa postupne zapájame a skrášľujeme náš školský pozemok a zároveň robíme čosi aj pre naše zdravie. Výsledkom je dobrý pocit a príjemné prostredie.

 • Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na SŠ (stredné školy)

  Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na SŠ (stredné školy)

   Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený TU. Usmernenie k prijímaciemu konaniu si môžete pozrieť TU.

 • Pracovné listy pre predškolákov

  Pracovné listy pre predškolákov

  Pripravili sme pre vás pracovné listy pre predškolákov na tento týždeň. Na pracovných listoch deti trénujú pamäť, orientáciu na papieri, kreslenie a hlavne sústredenie sa. Každý pracovný list si môžete vytlačiť. Príjemnú zábavu!

  Pracovný list č.1

  Pracovný list č.2

  Pracovný list č.3

  Pracovný list č.4

  Pracovný list č.5

 • Ahojte, naši drahí družinári!

  Ahojte, naši drahí družinári!

  Srdečne Vás pozdravujeme a prajeme Vám naďalej veľa zdravíčka. Keďže sa nám blíži krásny Deň matiek, posielame Vám nápady, ako môžete potešiť svoju mamku v tento deň (návod TU). Mali by ste to zvládnuť, pretože podobné veci sme robili aj v ŠKD. Prajeme Vám, aby sa vám to podarilo a môžete nám poslať fotky vašich hotových darčekov cez správu na EduPage. Vaše pani vychovávateľky.

 • Pracovné listy pre predškolákov

  Pracovné listy pre predškolákov

  Pripravili sme pre vás pracovné listy pre predškolákov. Na pracovných listoch deti trénujú pamäť, orientáciu na papieri, kreslenie a hlavne sústredenie sa. Každý pracovný list si môžete vytlačiť. Príjemnú zábavu!

  Pracovný list č.1

  Pracovný list č.2

  Pracovný list č.3

  Pracovný list č.4

Fotogaléria