• Novinky a archív

     • VYHODNOTENIE - iBobor
      • VYHODNOTENIE - iBobor

      • Dnes sme vyhodnotili úspešných riešiteľov z 1.stupňa Online informatickej súťaže iBobor.
       Žiaci si prevzali diplom a vecnú cenu. Odmenení žiaci :
       3.A trieda Škvárová Jela, Terkanič Michal, Žid Tomáš
       3.B trieda Dubjel Tadeáš, Fuchs Jakub, Podolínska Ester
       Výhercom blahoželáme.

      • Dnes bolo na našej škole veselo... ŠTEDRÝ SV. MIKULÁŠ

      • Ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas, v ktorom nesmie chýbať tá najvzácnejšia návšteva. Plní očakávania sme čakali na príchod sv. Mikuláša. Tento rok zavítal sv. Mikuláš aj k našim detičkám do materskej školy, ako aj na 1. a 2. stupeň a odovzdal im svoje mikulášske prekvapenia. Tie však deti nedostali len tak (: Mikulášske balíčky boli odmenou za peknú básničku či pesničku, ale tiež za dobré skutky či vynaloženú námahu počas uplynulého roka. Na rozžiarené očká detí tak skoro veru sv. Mikuláš nezabudne.

     • Olympiáda z nemeckého jazyka
      • Olympiáda z nemeckého jazyka

      • Existuje veľmi pekné príslovie: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

       Dňa 26. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo online nemeckej olympiády prostredníctvom Edupage. Žiaci sa otestovali v gramatickom teste, v čítaní a počúvaní s porozumením.

       Na školskom kole olympiády v nemeckom jazyku našu školu reprezentovali v kategórii 1B: Juraj Matfiak (9.B trieda), Kristínka Matfiaková (9.B trieda). Za triedu 9.A – Natália Cenigová, Emma Faltičková, Juliana Haničáková, Dominik Klimko, Frederik Špes, Margaréta Haničaková, Ella Lompartová.

       Najúspešnejšími riešiteľkami sa stali: Natália CenigováElla Lompartová! 

       Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za peknú reprezentáciu a postupujúcim držíme palce v okresom kole!

      • Žiaci druhého stupňa, POZOR.

      • Program pre žiakov na zajtra 3. 12. 2021. 

       1. hodina  Podľa bežného rozvrhu

       2. hodina  Podľa bežného rozvrhu

       3. hodina Triednická hodina

       4. hodina Triednická hodina

       5. hodina Triednická hodina

       Tešíme sa na Vás.

     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
      • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

      • Dňa 24. 11. 2021  sa uskutočnilo školské kolo online geografickej olympiády prostredníctvom Edupage.

       Súťaž mladých geografov a geografiek zaujala veľké množstvo detí našej školy, zapojilo sa ich 25, z toho bolo 23 úspešných riešiteľov.

       Najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Natália Cenigová s počtom bodov 95 zo 100.

       Všetkým pekne ĎAKUJEME za účasť a postupujúcim držíme palce v okresom kole.

      • Bezpríznakovosť a nové opatrenia

      • Vážení rodičia žiakov ZŠ.

       Dňa 29. 11. 2021 (ZAJTRA) je nevyhnutné pre vaše dieťa

       čestné prehlásenie o bezpríznakovosti

       Toto prehlásenie je možné zaslať cez edupage, prípadne vytlačiť a vypísať (nájdete v prílohe).

       Žiak musí toto prehlásenie zajtra predložiť.

        

       Zároveň Vás prosíme, aby ste Vaše dieťa upozornili, že je povinné mať preryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania i cez prestávky. 

       Ďakujeme

     • KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?
      • KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?

      • Naša škola sa tento rok opäť zapojila do akcie: KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok? Potešme aj my našich starkých drobnosťou darovanou zo srdca, ktorú môžete odovzdať najneskôr do 1.12.2021

      • Zatvárame 9.A

      • Pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame triedu 9.A 

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoj telefón. Budeme Vás kontaktovať. 

        

        

      • Zatvárame 5.A

      • Pre výskyt ochorenia Covid - 19 a po dohode s RÚVZ zatváreme triedu 5.A

       Karanténa 7 dní - do 29. 11. 2021

       Karanténa 10 dní - do 2. 12. 2021

       Opätovné otvorenie triedy budeme oznamovať rodičom žiakov 5.A.

       Od zajtra žiaci prechádzajú na dištančné učenie.

      • Riaditeľské voľno 26. 11. 2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Dňa 26. 11. 2021 (piatok) bude udelené žiakom ZŠ riaditeľské voľno. Dôvodom je účasť učiteľov na vzdelávacom programe Kolumbus, ktorý bude trvať dňa 26. 11. a  27. 11. 2021. 

       Za porozumenie ďakujeme.

      • Zatvárame 8.A

      • Pre výskyt ochorenia covid - 19, a po konzultáci s RÚVZ zatvárame triedu 8.A. Dĺžku karantény, obnovenie prezenčného vyučovania a ďalšie informácie upresníme.

      • Zatvárame triedu 2. - ZŠ

      • Pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame druhákov od zajtra 22. 11. 2021

       Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie. Prosíme rodičov, aby sledevali svoj mail. Bude s nimi komunikovať triedna učiteľka.

      • Zatvárame 5.B / nezatvárame

      • Po upresnení informácií z RÚVZ trieda 5.B pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

        

       Pre výskyt ochorenia Covid - 19 v triede 5.B zatvárame od zajtra 22. 11. 2021.

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali edupage a svoje telefóny. Ozve sa im triedna učiteľka.

       Žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,  sa môžu vyučovať prezenčne

       Žiaci, ktorí nemajú výnimku z karatnény, ostávajú na dištančnom vyučovaní. 

      • BUBNOVAČKA 2021

      • Aby bolo deti lepšie počuť

       „Pre každé jedno dieťa je dôležité, aby bolo vypočuté, aby bolo v bezpečí, chránené blízkymi, rodinou, spoločnosťou". Už ôsmy ročník "bubnovačky", do ktorej sme sa opäť zapojili.

      • Zatvárame 3. A

      • Pre výskyt ochorenia Covid  - 19 od zajtra 16. 11. 2021 zatvárame triedu 3. A.

       Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali telefón a edupage. 

        

        

      • Zatvárame 5.A

      • Pre výskyt ochorenia Covid - 19  od zajtra 16. 11. 2021 zatvárame triedu 5. A.

       Prosíme rodičov, aby sledovali svoje telefóny a edupage. V priebehu zajtrajšieho dopoludnia ich budeme kontaktovať. 

       Žiakov prosíme, aby sledovali svoje rozvrhy.