• Novinky a archív

     • PREVÁDZKA ZŠ s MŠ od 1.3.2021 - COVID AUTOMAT
      • PREVÁDZKA ZŠ s MŠ od 1.3.2021 - COVID AUTOMAT

      • - okres Stará Ľubovňa je v II. stupni varovania

       - zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia detí MŠ a žiakov ZŠ potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní

       - zákonný zástupca dieťaťa a žiaka predkladá pri nástupe do materskej školy resp. základnej školy  Vyhlásenie o bezinfekčnosti, nakoľko prerušenie dochádzky trvalo viac ako tri dni

       - prevádzka MŠ pokračuje v plnom rozsahu

       - vyučovanie na 1.stupni ZŠ pokračuje v plnom rozsahu

       - vyučovanie na 2.stupni – dištančne

       - vyučovanie žiakov so ŠVVP v malých skupinách (5+1) pokračuje podľa harmonogramu

                Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

     • JARNÁ ŠKOLA
      • JARNÁ ŠKOLA

      • Dnes sme otvorili Jarnú školu pre našich prvákov. Našim cieľom je poskytnúť prvákom možnosť upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa základnej školy
      • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa základnej školy

      • Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia vlády s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor 8. februára 2021 bude obnovené vyučovanie na 1. stupni základnej školy. Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

       Zároveň bude obnovená aj prevádzka Školského klubu detí a školskej jedálne. Všetky deti 1. stupňa sú prihlásené na stravu. V prípade, že dieťa v pondelok 08.02.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

       Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri príchode dieťaťa do školy alebo cez Edupage - Návod tu).

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti

       MANUÁL - Návrat do škôl

       ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA

     • Oznam pre rodičov materskej školy
      • Oznam pre rodičov materskej školy

      • Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia vlády a s prihliadnitím na COVID automat a školský semafor 8. februára 2021 bude obnovená prevádzka materskej školy v plnom rozsahu. Všetky platné nariadenia a  epidemiologické opatrenia ostávajú zachované.

       Všetky deti sú prihlásené na stravu. V prípade, že dieťa v pondelok 08.02.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

       Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do materskej školy predložiť Vyhlásenie  o bezinfekčnosti.

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti

       MANUÁL - Návrat do škôl

     • Zvieratká a zima
      • Zvieratká a zima

      • Deti materskej školy znaky zimy stvárnili vo vlastných výtvoroch. Nakreslili ako sa korčuľovala Katka, vystrihovali vtáčikov, ktorí u nás zimujú, nakŕmili ich na papieri, ale aj v našej školskej záhrade. Rozprávku o dedkovi, ktorý stratil v zime rukavičku si nielen zahrali ale aj vytvorili. Dúfame, že zima ešte nepovedala posledné slovo a my si ju do sýtosti užijeme. Fotografie si pozrite TU.