• Novinky a archív

      • Zisťovanie záujmu o domáce samotesty - do 25.08. 2021 23:50.

      • Milí rodičia,

        

       V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/22 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID - 19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci - aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Zámerom MšVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19. 

        

       Záujem je potrebné nahlásiť na email (zscmslspes@gmail.com) do 25.8.2021 23:50 hod.

        

      • Oznam pre zamestnaných rodičov

      •  

       Oznam pre zamestnaných rodičov detí a žiakov, ktorí dovŕšili 6 rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku.

       Vážení rodičia, ak máte záujem o dotáciu na stravu 1,30 eur/na jeden odstravovaný deň na školský rok  2021/2022, prosíme, aby ste doložili čestné vyhlásenie, že nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 52zzj ods. 2 písm. c)/ § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

       Čestné vyhlásenie je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 31. 7. 2021. (poštová schránka dočasne umiestnená na vchode do MŠ)

       V prípade, že nám čestné vyhlásenie nebude doručené, budeme to považovať, že nemáte záujem si dotáciu na stravu uplatniť.

        

       V prílohe: Čestné vyhlásenie

        

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa §  150 ods. 5) poskytuje žiakom základnej školy na deň 30. júna 2021 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.  

       Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň pre žiakov základnej školy a ani školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila  Metoda v Starej Ľubovni. 

            Dňa 1.júla 2021 začínajú letné prázdniny. Vyučovanie bude pokračovať 2. septembra 2021 (štvrtok).

        

        

     • Rozlúčka predškolákov
      • Rozlúčka predškolákov

      • Ľavá, pravá, ľavá, pravá, pomaličky kráčam,

       moje líčko ružové malá slza zmáča.

       Posledný krát so škôlkármi zahrám sa a zaspievam,

       mám šesť rokov, škola volá.

       Dovidenia. Odchádzam.

       V pondelok 28.6.2021 znela rozlúčková báseň a pieseň v materskej škole v každej triede. Pýtate sa prečo? Odpoviem vám stručne: predškoláci triedy sv. Jozefa a sv. Kataríny sa lúčili s kamarátmi. Spievali a recitovali o tom, že v septembri ich v materskej škole už nenájdu, lebo budú školáci. Za starostlivosť poďakovali tetám upratovačkám, tetam kuchárkam a pani riaditeľke. Potom v triede ich čakal slávnostne prestretý stôl a nádherná rozlúčková torta, ktorú im dala upiecť pani uč. Židová, ktorá momentálne sa stará o svoje bábätko. Torta bola vynikajúca, neostal ani kúsok do zásoby. V utorok sme sa vybrali na zmrzlinu a v stredu na piknik k rieke Jakubianka. Slniečko sa nás usmievalo, hrialo naše srdiečka aby neboli smutné a pripomenulo nám, že aj keď sa niečo končí, v srdciach nám zostanú krásne spomienky zložené z huncúctiev, vtipných výrokov, nekonečných objatí a každodenných usmevov. Fotografie si pozrite TU.

     • Na slovíčko pán policajt
      • Na slovíčko pán policajt

      • V piatok 25.6.2021 do materskej školy zavítal pán policajt Milan. Vtipným spôsobom prezentoval pravidlá súvisiace s cestnou premávkou. Rozprával deťom aké základné pravidlá majú poznať a dodržiavať ako účastníci cestnej premávky týkajúce sa chodcov, cyklistov, kolobežkárov a korčuliarov. Deti ho zahrnuli množstvom otázok, rozprávali vlastné zážitky, ktoré sa im stali pri bicyklovaní a kolobežkovaní. Ujo Milan ich pochválil za poznatky, ktoré majú v oblasti dopravy, poznali dopravné značky, aké vybavenie má mať bicykel a cyklista, poznali čo je to semafor pre autá, pre chodcov a ktorá farba čo znamená. Fotografie si pozrite TU.

     • Patróni
      • Patróni

      • Na štvrtok 24. júna 2021 si žiaci 9.B pripravili milé podujatie pre prvákov. Na jeho začiatku im dievčatá predviedli cup dance, po ktorom nasledovala rozprávka o Kubkovi a jeho kamarátoch, ktorí hrali futbal. Následne v trojiciach, ktoré pozostávali z dvoch prvákov a jedného deviataka, vypracovali pracovný list nadväzujúci na predchádzajúci text, deviataci si zasúťažili v „koníčkovaní“ a spoluprácu s prvákmi si vyskúšali aj v prihrávaní lopty. Pekné predpoludnie uzavreli naši najstarší a najmladší žiaci tancom a spevom pesničky Ja som žabka... Fotografie si môžete pozrieť kliknutím sem.

     • Keď semafor zabliká
      • Keď semafor zabliká

      • Týždenná podtema, Keď semafor zabliká bola zameraná na dopravu ako celok. Deti poznávali rôzne dopravné prostriedky tie súčasné, ale aj dávnej vojenskej histórie, ktoré videli  priamo pri exkurzii expozície M. Strenku. Spoznávali základné dopravné značky, priamo na vychádzke ulicou, v námetových hrách na dopravu. Predškoláci si vymysleli a nakreslili netradičné žartovné dopravné  značky. Deti zážitkovým učením sa učili ako prechádzať cez ulicu, ako sa správať v autobuse cestou na Ľubovniansky hrad a v role chodca. Ako sa správať v role cyklistu, kolobežkára, policajta realizovali v aktivite, deň na kolesách. Za bezpečnú a disciplinovanú jazdu každy cyklista a kolobežkár dostal detský preukaz cyklistu. Mladšie deti sa priamo stretli s pánom policajtom, videli aké dopravné dopravné prostriedky používajú a čo všetko sa nachádza v policajných vozidlách. Predškoláci si vyrobili čiapku policajta, ktorý riadí dopravu a na otázku, kto by sa chcel stať policajtom, aj keď je to práca veľmi zodpovedná a nebezpečná, pár detských rúk sa prihlásilo. Deti prežili aktívny dopravný týždeň, ktorý v nich zanechal množstvo nádherných zážitkov, radosť, pocit spokojnosti a možno aj nezodpovedané otázky. Fotografie si pozrite TU.

     • Detský letný štafetový kros
      • Detský letný štafetový kros

      • Po  dlhšej dobe sa naši malí atléti opäť zúčastnili športovej súťaže v  Prešove. Súťaž „štafetový kros“  organizoval  slovenský atletický zväz pre deti  v dvoch kategóriách dňa 11.06. 2021. Našu školu reprezentovali tri družstvá (12 žiakov) roč. narodenia 2010 -2012. V konkurencii 10 družstiev  sme získali krásne dve umiestnenia, 2. a 3. miesto. Deti boli ocenené diplomom a vecnými cenami.

       Družstvo A (Kasperkevič Šimon -5.A, Kormaníková Michaela -5.B, Kupec Timothy - 4.B, Zentková Simona – 5.B)  - 2. miesto.

       Družstvo B (Györi Radovan -5.B, Repková Nina- 5.A, Štellmach Juraj -4.B, Janíčková Miriam -5.A) - bez umiestnenia.

       Družstvo C (Andrejka Matej – 2.B, Štellmachová Zuzana - 4.B, Štellmach Matej -2.B,  Pekárová Hudáková Miriam - 4.B)  - 3. miesto.

       Za úspešnú reprezentáciu školy všetkým ďakujeme !!! Fotografie si pozrite TU.

     • Týždeň detskej radosti
      • Týždeň detskej radosti

      • Týždeň od 31. 5. do 4.6.2021 deti materskej školy mali naplnený veselými aktivitami. Celý týždeň si nosili vlastné hračky, samozrejme každý deň inú. Navzájom si ich vymieňali a tak upevňovali kamarátske vzťahy. Deň detí, mladšie deti oslávili najprv v triede vstupom do rozprávky. Staršie, riešili rôzne veselé interaktívne hry. V každej triede si deti pochutnali na pripravených dobrotách od učiteliek alebo mamičiek. Po hrách čakala ich spoločná diskotéka na školskom dvore. V stredu k nám zavítalo divadlo Babadlo s veselými bájkami - Ako sova líške bájky čítala. Vo štvrtok deti boli na krátkej turistickej vychádzke pri rieke Jakubianka alebo Poprad. Staršie deti mali športový deň na školskom dvore a zároveň boli divákmi aktivity špeciálnej základnej školy - cvičenie policajtov so psami. Záver týždňa sme oslávili tanečne, disco-párty s ujom Ľubom. Bol to týždeň hier, smiechu, zábavy a tanca. Každé dieťa si vybralo to, čo ho najviac oslovilo a prinieslo mu zábavu, radosť a nové zážitky. Fotografie si pozrite TU.

     • Týždeň sviatku všetkých detí
      • Týždeň sviatku všetkých detí

      • Týždeň sviatku všetkých detí, spoločne sme slávili.

       maličkými krokmi spolu, 1. výlet pri "Popradke" zažili.

       Svet je veľký, plný krás,

       rôznych detí, rôznych rás.

       Ak raz veľkí budeme, 

       všade nazrieť pôjdeme.

       NAJmenší z triedy sv.Terezky.

       Fotografie si pozrite TU.

     • Vyhodnotenie okresného kola matematickej Pytagoriády
      • Vyhodnotenie okresného kola matematickej Pytagoriády

      • Šikovnosť a bystrosť žiakov sa opäť ukázala aj na okresnom kole Pytagoriády. V dňoch 13. a 14. apríla 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Do tejto súťaže sa online zapojili 11 úspešní riešitelia školského kola. Usilovná a dôsledná príprava priniesla svoje ovocie v podobe 5 úspešných riešiteľov:  Jakub Jančišin (3.B), Tadeáš Chobor (4.A), Filip Kafka (4.B), Dávid Kuruc a Daniel Kuruc (8.A). Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

     • VÝNIMOČNÝ DARČEK PRE VŠETKY DETI
      • VÝNIMOČNÝ DARČEK PRE VŠETKY DETI

      • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spojilo sily s Ministerstvom školstva pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, aby prekvapili každé dieťa na Slovensku, bez ohľadu na to, z akého prostredia prichádza. Spoločne s troma štátnymi umeleckými inštitúciami pripravili online projekciu svojich predstavení a moderovaných koncertov. Sledovať ich je možné zadarmo.

       🤩 Na online linkoch vytvorených danými inštitúciami špeciálne pre túto príležitosť bude 1. júna 2021 od 11. hodiny prístupný určený umelecký program pre deti. Následne od 12. hodiny si už bude možné kedykoľvek počas zvyšku dňa kliknúť na dané linky a ľubovoľne si tieto programy pozrieť.

       🎭 Slovenské národné divadlo uvedie činohernú hudobnú rozprávku Pavla Dobšinského Mechúrik-Koščúrik v úprave a réžii Juraja Bielika a Antona Korenčiho.

       Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=xvm7VaT3Xno

        

       🎼 Štátny komorný orchester Žilina odohrá skrátenú verziu známej opery Wolfganga Amadea Mozarta Bastien a Bastienka pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom a s áriami preloženými do slovenčiny.

       Odkaz: https://youtu.be/FaANr2m8J70

       https://www.facebook.com/skozilina

        

       🎨 A Slovenská filharmónia prinesie orchestrálnu suitu Modesta Petroviča Musorgského Obrázky z výstavy pod taktovkou dirigenta Lukáša Pohůnka a s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom.

       Odkaz: https://stream.filharmonia.sk/video/?v=KS202106011100

       https://www.facebook.com/SlovakPhilharmonic

     • Na gazdovskom dvore
      • Na gazdovskom dvore

      • Týždenná podtéma, Na gazdovskom dvore, deti veľmi zaujala. Dôvod je prostý, skoro každé dieťa má doma nejaké to zvieratko o ktoré sa stará, ba dokonca máme deti, ktorých rodičia sú farmári. Bez problémov pomenovali dospelé jedince a ich mláďatá v hre Farmárka včielka a stratené mláďatká. Nakreslili svoje obľúbené domáce zvieratko. Na Deň mlieka sa oboznámili s profesiou dojička a učili sa dojiť kravu. Staršie deti dojili kravu Milku a mladšie Eličku. Prostredníctvom vzdelávacieho interaktívneho programu - Objav mlieko s kamarátkou kravičkou Eličkou, deti spoznali ich život a úžitok pre človeka. Škoda, že pandemická situácia nám nedovolila zorganizovať výlet  na niektorú farmu, lebo zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Fotogradie si pozrite TU.

     • Noemova Archa
      • Noemova Archa

      • Deti materskej školy prostredníctvom aktivít spoznávali biblický príbeh o Noemovi a stavbe korábu. Dozvedeli sa príčinu potopy, spoznali aké zvieratka Noe zachránil, mladšie deti zvieratka si vyfarbili. Napodobňovali prírodný úkaz dážď, búrku, o búrke sa naučili peknú biblickú ukazovačku - "Keď na mori zúri búrka". Staršie deti sa zahrali na stavbárov lodí a podľa nákresu postavili koráb z veľkých plastových stavebníc, mladšie z kociek z farebného papiera. Predškoláci získané vedomosti a poznatky vyjadrili kresbou. Fotografie si pozrite TU.

     • E-Testovanie 5 2021
      • E-Testovanie 5 2021

      • Naša škola je zapojená do národného projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania"V období od 26. mája do 28. mája 2021 žiaci 5.A a 5.B absolvovali elektronické testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka základných škôl z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Testy poskytnú učiteľom spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov, ktoré si osvojili v procese dištančného vzdelávania. E-testovanie je moderný spôsob testovania, kde žiaci dostanú hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Fotografie si pozrite TU.

     • Žiaci 6.A besedovali s Antonom Laučekom
      • Žiaci 6.A besedovali s Antonom Laučekom

      • Anton Lauček je slovenský prozaik, dramatik a vysokoškolský učiteľ. Našu školu navštívil vo štvrtok 27.5.2021, aby sa so žiakmi porozprával o jeho literárnych začiatkoch, procese tvorby i mnohých iných témach. V rámci stretnutia predstavil aj svoju najnovšiu knihu 5 dní Vendelína Michajloviča. Na záver besedy nám venoval originálne nástenné dielo. Fotografie z podujatia zobrazíte kliknutím sem.

      • Týždeň rodiny

      • K minulotýždňovému zameraniu sa na "Týždeň rodiny" sa  pripája aj trieda sv. Kataríny svojou básňou - Moja rodina.