Navigácia

Vitajte DOKUMENTY Priestory MŠ KONTAKT Personálne obsadenie

          

                


    Materská škola, ktorá vznikla 1.septembra 2009 je súčasťou základnej školy. Interakcia medzi obidvomi školymi je na profesionálnej úrovni. Náboženská výchova je integrálnou zložkou a ide paralelne so všeobecnou výchovou. Ide nám o výchovu srdca, aby sa dieťa otvorilo Bohu a chcelo veriť z presvedčenia. 

Veselý plamienok sprevádza deti počas celého školského roka Spoločne s nimi spoznáva zaujímavý svet.  Je pre nich motiváciuou k edukačnej aktivite, odmenou za každý úspech, sprievodcomna ceste spoznávania nových vecí, zábaným spoločníkom pr hrách, speve, tanci, športe . . . Modlí sa s nimi a prežíva s deťmi liturgický rok, všetky slávnosti a sviatky.

Farba každého plamienka má svoj výchovný význam:

oranžová - TVORIVOSŤ

žltá - RADOSŤ

čevená - LÁSKA

modrá - VĎAČNOSŤ

zelená - POZNANIE