• Materská škola

     • Vitajte

     •           

                      


          Materská škola, ktorá vznikla 1.septembra 2009 je súčasťou základnej školy. Interakcia medzi obidvomi školymi je na profesionálnej úrovni. Náboženská výchova je integrálnou zložkou a ide paralelne so všeobecnou výchovou. Ide nám o výchovu srdca, aby sa dieťa otvorilo Bohu a chcelo veriť z presvedčenia. 

      Veselý plamienok sprevádza deti počas celého školského roka Spoločne s nimi spoznáva zaujímavý svet.  Je pre nich motiváciuou k edukačnej aktivite, odmenou za každý úspech, sprievodcomna ceste spoznávania nových vecí, zábaným spoločníkom pr hrách, speve, tanci, športe . . . Modlí sa s nimi a prežíva s deťmi liturgický rok, všetky slávnosti a sviatky.

      Farba každého plamienka má svoj výchovný význam:

      oranžová - TVORIVOSŤ

      žltá - RADOSŤ

      čevená - LÁSKA

      modrá - VĎAČNOSŤ

      zelená - POZNANIE


        
   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie