• Materská škola

     • Vitajte

     •           

                      


          Materská škola, ktorá vznikla 1.septembra 2009 je súčasťou základnej školy. Interakcia medzi obidvomi školymi je na profesionálnej úrovni. Náboženská výchova je integrálnou zložkou a ide paralelne so všeobecnou výchovou. Ide nám o výchovu srdca, aby sa dieťa otvorilo Bohu a chcelo veriť z presvedčenia. 

      Veselý plamienok sprevádza deti počas celého školského roka Spoločne s nimi spoznáva zaujímavý svet.  Je pre nich motiváciuou k edukačnej aktivite, odmenou za každý úspech, sprievodcomna ceste spoznávania nových vecí, zábaným spoločníkom pr hrách, speve, tanci, športe . . . Modlí sa s nimi a prežíva s deťmi liturgický rok, všetky slávnosti a sviatky.

      Farba každého plamienka má svoj výchovný význam:

      oranžová - TVORIVOSŤ

      žltá - RADOSŤ

      čevená - LÁSKA

      modrá - VĎAČNOSŤ

      zelená - POZNANIE