Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Štellmachová
Učebňa 1.A
Foto
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Senková
Učebňa 1.B
Foto
1.trieda sv. Terezka Triedny učiteľ Bc.Pavla Duračinská
Učebňa 1.tr sv. Terezka
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šimová
Učebňa 2.A
Foto
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena Choborová, PhD.
Učebňa 2.B
Foto
2.trieda sv. František Triedny učiteľ Mgr. Mária Židová
Učebňa 2.tr sv. František
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Fábová
Učebňa 3.A
Foto Foto
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Daňková
Učebňa 3.B
Foto Foto
3.trieda sv. Katarína Triedny učiteľ Mgr. Petra Konkoľová
Učebňa 3.tr sv.Katarína
4.ročník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anetta Repková
Učebňa 4.ročník
Foto Foto
4.trieda sv.Jozef Triedny učiteľ Bc.Mária Muchová
Učebňa 4.tr sv. Jozef
5.ročník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karol Špes
Učebňa 5.ročník
Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Konevalová
Učebňa 6.A
Foto
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Palšová
Učebňa 6.B
Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Fedoreková
Učebňa 7.A
Foto Foto
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Blažena Kormaníková
Učebňa 7.B
Foto Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Matisová
Učebňa 8.A
Foto Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Barlík
Učebňa 8.B
Foto Foto Foto Foto Foto
9.ročník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jakub Novák
Učebňa 9.ročník
Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Fotogaléria