Navigácia

Zoznam tried

Názov
0MS
0ZS
1.roč Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Daňková
Učebňa 1.roč
sv.TEREZKA Triedny učiteľ Bc.Slávka Bibzová
Učebňa sv. Terezka
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anetta Repková
Učebňa 2.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Romanová
Učebňa 2.B
sv.FRANTIŠEK Triedny učiteľ Bc.Mária Muchová
Učebňa sv. František
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Štellmachová
Učebňa 3.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Dronzeková
Učebňa 3.B
sv.KATARÍNA Triedny učiteľ Bc.Alžbeta Palubová
Učebňa sv. Katarína
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Fábová
Učebňa 4.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena Choborová, PhD.
Učebňa 4.B
sv.JOZEF Triedny učiteľ Mária Kapitančíková
Učebňa sv. Jozef
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Viera Sipková
Učebňa 5.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Viktória Gladišová
Učebňa 5.B
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Starinský
Učebňa 6.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Barlík
Učebňa 6.B
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ivana Pavelčík
Učebňa 7.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karol Špes
Učebňa 7.B
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Vančová
Učebňa 8.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Palšová
Učebňa 8.B
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Fedoreková
Učebňa 9.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Blažena Kormaníková
Učebňa 9.B

© aScAgenda 2021.0.1269 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.06.2021