Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.roč Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Daňková
Učebňa 1.roč
sv.TEREZKA Triedny učiteľ Bc.Slávka Bibzová
Učebňa sv. Terezka
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anetta Repková
Učebňa 2.A
Foto
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Romanová
Učebňa 2.B
Foto
sv.FRANTIŠEK Triedny učiteľ Bc.Mária Muchová
Učebňa sv. František
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Štellmachová
Učebňa 3.A
Foto Foto
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Dronzeková
Učebňa 3.B
Foto Foto Foto
sv.KATARÍNA Triedny učiteľ Bc.Danka Tokarčíková
Učebňa sv. Katarína
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Fábová
Učebňa 4.A
Foto Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena Choborová, PhD.
Učebňa 4.B
Foto Foto
sv.JOZEF Triedny učiteľ Mgr. Mária Židová
Učebňa sv. Jozef
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Viera Sipková
Učebňa 5.A
Foto Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Viktória Gladišová
Učebňa 5.B
Foto Foto Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Starinský
Učebňa 6.A
Foto Foto Foto Foto Foto
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Barlík
Učebňa 6.B
Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ivana Pavelčík
Učebňa 7.A
Foto Foto
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karol Špes
Učebňa 7.B
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Vančová
Učebňa 8.A
Foto Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Palšová
Učebňa 8.B
Foto Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Fedoreková
Učebňa 9.A
Foto Foto Foto
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Blažena Kormaníková
Učebňa 9.B
Foto Foto Foto

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.10.2020

Fotogaléria