• Straty a nálezy

        • Všetky tieto veci boli nájdené v škole. Pokiaľ ste niektorú z nich identifikovali ako vašu, nahláste to svoje triednej pani učiteľke, učiteľovi. Všetky nájdené veci sú odložené.