• PROJEKTY - dlhodobé

     • Dlhodobé :

      • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva v MŠ
      • EDULAB – škola na dotyk
      • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva v ZŠ
      • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektornického testovania  ( e - testovanie )
      • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
      • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
      • Zelená škola
      • i-BOBOR
      • IQ olympiáda

       

      HUMANITÁRNE - DUCHOVNÉ

      • Dobrá novina
      • Deň počatého dieťaťa
      • Deň narcisov
      • Misijný jarmok
      • Biela pastelka
      • Mesiac modlitieb za kňazov
      • 1 000 000 detí sa modlí sv. ruženec
      • Bubnovačka "Aby nás bolo počuť" spolupatričnosť s týranými deťmi
      • Záchrana som JA (www.zachranasomja.sk)

       

       

      ŠPORTOVÉ

       
      ŠKOLSKÉ
      • Deň Zeme
      • Deň vody
      • jazykový TALK - TALK
      • farebný týždeň
      • hlasné čítanie a tvorivé písanie
      • stonožkové čítanie
      • propagujúce zdravý životný štýl - mlieko pre školy, školské ovocie, deň mlieka, . . .
   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie