• PROJEKTY - dlhodobé

     • Dlhodobé :

      • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva v MŠ
      • EDULAB – škola na dotyk
      • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva v ZŠ
      • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektornického testovania  ( e - testovanie )
      • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
      • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
      • Zelená škola
      • i-BOBOR
      • IQ olympiáda

       

      HUMANITÁRNE - DUCHOVNÉ

      • Dobrá novina
      • Deň počatého dieťaťa
      • Deň narcisov
      • Misijný jarmok
      • Mesiac modlitieb za kňazov
      • 1 000 000 detí sa modlí sv. ruženec
      • Bubnovačka "Aby nás bolo počuť" spolupatričnosť s týranými deťmi
      • Záchrana som JA (www.zachranasomja.sk)

       

      MEDZINÁRODNÉ

      • eTwinning 1.stupeň - spolupráca so školou s Poľskom
      • eTwinning 2.stupeň - spolupráca s o školami v Taliansku
      • záložka spája školy- Česko a Hronský Beňadik

       

      ŠPORTOVÉ

      • Zober loptu nie drogy
      • Tippsport hokejová prípravka
      • Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry - športové náradie a náčinie
      • Šach na školách (Slovenský šachový zväz)
      • Detská atletika (www.detskaatletika.sk)
      • Začni s bedmintonom: „Šanca hrať pre každé dieťa“ (www.bedminton.sk)
       
      ŠKOLSKÉ
      • Deň Zeme
      • Deň vody
      • jazykový TALK - TALK
      • farebný týždeň
      • hlasné čítanie a tvorivé písanie
      • stonožkové čítanie
      • propagujúce zdravý životný štýl - mlieko pre školy, školské ovocie, deň mlieka, . . .